Κανένα ενθαρρυντικό στοιχείο για ουσιαστική αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής δεν περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2016, που κατέθεσε την Παρασκευή η κυβέρνηση.

Οι πόροι είναι λιγότεροι, τα ελλείμματα νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ βαπτίζονται πλεονάσματα, ενώ κατά τι μικρότερη είναι η κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

Τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού (Ταμεία, νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ) προβλέπονται μειωμένα το 2016 σε σχέση με το 2015.

Στον αντίποδα, τα έξοδά του προβλέπονται αυξημένα κατά 823 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των λοιπών δαπανών ασθένειας, των προγραμμάτων απασχόλησης, των προνοιακών παροχών και των δαπανών που αφορούν προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία.

Η σημαντική υστέρηση στα έσοδα, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, προκαλεί μία σχετική κινητικότητα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, σημείο αναφοράς αποτελεί η προσπάθεια εξασφάλισης της ομαλής ροής μεταφοράς των προϋπολογισθεισών ασφαλιστικών εισφορών από τα Ταμεία στον ΕΟΠΥΥ.

Στα νοσοκομεία, οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό περιορίζονται στο 1,51 δισ. ευρώ, έναντι 1,52 δισ. το τρέχον έτος.

Προβλέπονται, ωστόσο, (άγνωστο πώς θα υλοποιηθούν) αυξημένες μεταβιβάσεις από τα ασφαλιστικά Ταμεία (900 εκατομμύρια, έναντι 700 εκατομμυρίων το 2015).

Πληρωμές

Οι συντάκτες του προϋπολογισμού επισημαίνουν ότι στόχος είναι να εξασφαλιστεί η κανονικότητα στις προϋπολογιζόμενες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα δημόσια νοσοκομεία και προς του ιδιώτες παρόχους.

Την ώρα που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, στον προϋπολογισμό γίνεται λόγος για ταμειακό πλεόνασμα 9 εκατομμυρίων ευρώ το 2015, έναντι πλεονάσματος 24 εκατομμυρίων που είχε προβλεφθεί. Με κάποιον...μαγικό τρόπο, το ποσό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 367 εκατομμυρίων ευρώ.

Για το 2016, εκτιμάται ότι θα υπάρξει έλλειμμα της τάξης των 139 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διαμορφωθεί (επίσης μαγικά) σε πλεόνασμα 787 εκατομμυρίων!

Οι στόχοι αυτοί βασίζονται στην προσδοκία για αυξημένα έσοδα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του ποσοστού εισφορών κλάδου Υγείας από 4% σε 6% στις επικουρικές συντάξεις, η οποία αναμένεται να αποδώσει 711 εκατομμύρια το 2016 και 355 εκατομμύρια το τρέχον έτος.

Νοσοκομεία

Η "μαγεία" συνεχίζεται και στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), τα οποία αναμένεται να εμφανίσουν φέτος θετικό ταμειακό αποτέλεσμα 323 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το ότι χρωστούν σε όποιον περνάει το κατώφλι τους...

Για τη συγκράτηση των δαπανών, προβλέπονται μία σειρά από μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

Καθιέρωση μηχανισμού επιστροφών (claw – back) για το ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης που ξεπερνά τα 570 εκατομμύρια ευρώ.

Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για πλήρη υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και τη μείωση των πολιτών στη φαρμακευτική δαπάνη.

Αναμένονται προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στις νοσοκομειακές μονάδες.

Θα υπάρξει, επίσης, δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με χρήση πόρων από το ΕΣΠΑ.

Στον νοσοκομειακό χώρο αναμένεται αναθεώρηση και εξορθολογισμός του συστήματος προμηθειών, με αύξηση του ποσοστού αυτών που γίνονται κεντρικά.

Δ.Κ.