Υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Υγείας η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Δημήτριος Γεωργακέλλος (φωτό), καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Την Επιτροπή απαρτίζουν οικονομολόγοι, στελέχη του ΕΟΠΥΥ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), φαρμακοποιοί και γιατροί. Τα μέλη της δεν λαμβάνουν οικονομικές αποδοχές.

Σκοπός της Επιτροπής είναι να διαπραγματεύεται άμεσα με τις φαρμακευτικές εταιρείες τις τιμές των σκευασμάτων (κατά κύριο λόγο τα ακριβά και εξειδικευμένα σκευάσματα) και να επιτυγχάνει σημαντικές εκπτώσεις με γνώμονα το όφελος του ελληνικού συστήματος Υγείας και των ασθενών.

Αντικείμενό της είναι αποκλειστικά η διαπραγμάτευση των τιμών των σκευασμάτων, για τα οποία θα έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να ενταχθούν στη θετική λίστα.

Ο κ. Γεωργακέλλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive M.Β.Α.).

Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Διδάσκει συνολικά πέντε προπτυχιακά μαθήματα καθώς και αρκετά μεταπτυχιακά.

Σύμβουλος

Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, ενώ διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εξωτερικός σύμβουλος επιχειρήσεων.

Έχει πάνω από 70 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων ενώ είναι συν - συγγραφέας δύο ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.

Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος ή μέλος της ερευνητικής ομάδας σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ερευνητικών έργων.

Υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Κέντρου Ερευνών του ίδιου Πανεπιστημίου (ΚΕΠΠ).

ΔΗΜ.Κ.