Σημαντική βελτίωση σε όλους τους κλινικούς δείκτες, με μικρότερες λειτουργικές δαπάνες, παρουσίασε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο τον χρόνο που πέρασε.

Η...λιτότητα δεν επηρεάζει τους φιλόδοξους στόχους της διοίκησής του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κέντρου Δημήτρη Νιάκα, στόχος είναι να αναπτυχθούν και οι μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, με τα σχετικά προγράμματα να μπαίνουν σε νέες βάσεις.

Η εικόνα του πρότυπου αυτού νοσηλευτικού ιδρύματος παραμένει άριστη, με τους ασθενείς να εκφράζονται θετικά για την ποιότητα της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.

Ενδεικτικά του έργου που παρήχθη, είναι τα απολογιστικά στοιχεία του 2015:

Με εξαίρεση τα περιστατικά του Παιδοκαρδιολογικού και Συγγενών Καρδιοπαθειών, που σημείωσαν μείωση 7,8% και 8,5% αντίστοιχα, στο “Ωνάσειο” νοσηλεύτηκαν πέρυσι 2,7% περισσότεροι ασθενείς και έγιναν 1,67% περισσότερες καρδιοχειρουργικές πράξεις.

Εξετάστηκαν 1,6% περισσότεροι εξωτερικοί ασθενείς, με το σύνολο των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία να έχει αυξηθεί κατά 5,6% σε σχέση με το 2014.

Η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα ήταν μόλις 3,4% για τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά και 0,7% για τα καρδιολογικά (μέσος όρος 1,4%).

Νοσηλεία

Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 7,5 μέρες για τα συνήθη καρδιοχειρουργικά περιστατικά, 19,7 μέρες για τα βαριά καρδιοχειρουργικά περιστατικά και 1,6 μέρα για τα καρδιολογικά περιστατικά.

Η βελτίωση της νοσηλευτικής κίνησης απέφερε στο Ωνάσειο αυξημένα έσοδα κατά 9% από νοσηλεία ασθενών του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών Ταμείων και κατά 36,48% από αναβαθμίσεις και ασθενείς με ιδιωτική ασφάλεια.

Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων αυξήθηκε κατά 10,8%, την ώρα που τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 9,14%.

Η δαπάνη για αναλώσιμο ιατρικό υλικό μειώθηκε κατά 13% σε σχέση με το 2014, ενώ σημαντικές ήταν και οι μειώσεις δαπανών για φάρμακα (1,87%) και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (7%).

Ζημία

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ωνασείου, η βελτίωση των οικονομικών δεικτών επιτεύχθηκε, παρά τη σημαντική απώλεια εσόδων από μία σειρά θεραπευτικών πράξεων, οι οποίες έχουν υποτιμολογηθεί από την πολιτεία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης με Bi – Vad κοστίζει στο νοσοκομείο 172.410 ευρώ, την ώρα που αποζημιώνεται από τα Ταμεία με μόλις 55.695 ευρώ (ζημία 116.715 ευρώ).

Η εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης Lvad κοστίζουν 133.218 ευρώ και αποζημιώνονται με 55.695 ευρώ (ζημία 77.523 ευρώ).

Η μεταμόσχευση καρδιάς κοστίζει στο Ωνάσειο 68.340 ευρώ και αποζημιώνεται με 34.000 ευρώ (ζημία 34.340 ευρώ).

ΔΗΜ.Κ.