“Κούρεμα” έως 25% προβλέπεται στη ρύθμιση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του.

Σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 53 νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική οικονομία, το οποίο κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή και παρατίθεται ολόκληρο πιο κάτω.

Η ρύθμιση αφορά χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τα οποία έχουν εκδοθεί παραστατικά, αλλά δεν έχουν εκκαθαριστεί.

Το ποσοστό έκπτωσης – προ ΦΠΑ – που θα κληθούν να κάνουν οι πάροχοι του Οργανισμού είναι το εξής:

Διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια: Από 5% για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 15.000 ευρώ και 10% για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ.

Ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης: 10%.

Συμβεβλημένοι γιατροί: Από 5% για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 4.000 ευρώ και 10% για ποσό πάνω από 4.000 ευρώ.

Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού: 25% για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών, όπως λαπαροστομίας, ορθοπεδικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, αγγειοπλαστικής.

Λοιποί πάροχοι (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές): 5%.

Φαρμακευτικές επιχειρήσεις: 8%.

Φαρμακεία: 3,5%.

Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές, που προκύπτουν από το υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, θα εξοφληθούν με έκπτωση 45% επί τη συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού προ ΦΠΑ), του απομένοντος μετά την αφαίρεση της προκαταβολής υπολοίπου.

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων θα γίνει από τα Ταμεία που αφορούν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Δημ.Κ.

 

Επιπλέον Πληροφορίες