Νέα τροπή παίρνει η διαμάχη για το “άνοιγμα” του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Τρεις επιχειρηματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι φαρμακοποιοί, υπέβαλαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 36277/2016, με την οποία θεσπίζονται περιορισμοί στην ίδρυση νέου φαρμακείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iatronet, με την αίτησή τους, οι προσφυγέντες ζητούν την κατάργηση όλων των υφιστάμενων περιορισμών.

Επισημαίνουν πως οι περιορισμοί αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και την κοινοτική νομοθεσία και πως η παρέμβαση της Πολιτείας έπρεπε να έχει γίνει με Προεδρικό Διάταγμα αντί για ΚΥΑ.

Σημειώνεται ότι η επίμαχη ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Μαΐου 2016. Με αυτή, δίνεται το δικαίωμα ίδρυσης φαρμακείου και σε μη φαρμακοποιούς, αλλά όχι σε νομικά πρόσωπα:

“Άδεια ίδρυσης φαρμακείου δεν χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 2 της ΚΥΑ.

Οι τρεις προσφυγέντες είναι μέτοχοι σε εταιρείες με αντικείμενο την χονδρική πώληση φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, κατέχοντας παράλληλα ποσοστό σε ομόρρυθμες εταιρείες που διαχειρίζονται φαρμακεία.

Ακύρωση

Ζητούν την ακύρωση της ΚΥΑ 36277/2016, προβάλλοντας τα εξής επιχειρήματα:

Το ισχύον Σύνταγμα κατοχυρώνει την επαγγελματική και οικονομική ελευθερία, οι οποίες ταυτίζονται με την ελευθερία της αγοράς.

Στις παραπάνω ελευθερίες μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί μόνο για την προστασία των δικαιωμάτων της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την αποτροπή βλαβών στην εθνική οικονομία.

Στην αίτηση ακύρωσης επισημαίνεται χαρακτηριστικά πως “...εκκινώντας από την κατάφαση ότι η προσβαλλόμενη ΚΥΑ αποσκοπεί στην απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, οι προλεχθέντες περιορισμοί υποσκάπτουν ή αναιρούν τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η επίμαχη κανονιστική πράξη”...

Εταιρεία

Γίνεται λόγος για “νομική ελαττωματικότητα” των περιορισμών ως προς το νομικό πρόσωπο του λειτουργούντος φαρμακείου, το οποίο δεν μπορεί να είναι παρά μόνο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), χωρίς να προκύπτει ο οποιοσδήποτε δικαιολογητικός λόγος για τον αποκλεισμό των λοιπών εταιρικών μορφών, όπως ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ).

Δεν υπάρχουν, δε, αντικειμενικοί λόγοι ως προς την επιβολή περιορισμού και στο ποσοστό συμμετοχής σε αυτές.

Οι προσφυγέντες υπογραμμίζουν, επίσης, ότι η επίμαχη ΚΥΑ παραβιάζει τις διατάξεις του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και πρέπει να σταλεί από το ΣτΕ σχετικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρουν, τέλος, ότι η εισαγωγή των κρίσιμων κανονιστικών ρυθμίσεων με Υπουργική Απόφαση πάσχει από νομική πλημμέλεια, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές ως γενικές έπρεπε να εισαχθούν με κανονιστικό διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Δημ.Κ.