Ο κόμπος στο χτένι έχει φτάσει στη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία εξελίσσεται σχεδόν ανεξέλεγκτη στον ΕΟΠΥΥ.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η υπέρβαση ανήλθε στα 216 εκατομμύρια ευρώ, έναντι υπέρβασης 152 εκατομμυρίων το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 (αύξηση 42,1%).

Ανάλογη είναι η πορεία και στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, στην οποία καταγράφηκε υπέρβαση 99 εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Με αυτά τα δεδομένα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν – μέσω του αυτόματου μηχανισμού clawback – ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι μεγαλύτερο και από την συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΣΥ (570 εκατομμύρια)!

Η χώρα μας έχει δεσμευτεί για μείωση του clawback κατά 30% έως το τέλος του 2017, με αποτέλεσμα να θεωρούνται μονόδρομος τα μέτρα εξορθολογισμού της κατανάλωσης φαρμάκων.

Με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης υπέβαλε μία δέσμη προτάσεων στην επιτροπή ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης του υπουργείου Υγείας.

Μεταξύ άλλων, προτείνει το μοντέλο συμμετοχής των ασθενών στη φαρμακευτική περίθαλψη που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει μηδενική συμμετοχή σε φάρμακα που θεωρούνται σωτήρια για τη ζωή, 10% σε σημαντικά φάρμακα για χρόνιες παθήσεις, 31% για φάρμακα που θεωρούνται σημαντικά για σοβαρές παθήσεις, 63% σε όσα έχουν αποδεδειγμένη θεραπευτική αξία, αλλά όχι προτεραιότητα σύμφωνα με τις θεραπευτικές οδηγίες και 85% σε νέα φάρμακα, τα οποία δεν έχουν αποδείξει ακόμη τη θεραπευτική τους αξία

Προέγκριση

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ προτείνει ακόμη προέγκριση φαρμάκων υψηλού κόστους και για τα νοσοκομεία ΕΣΥ, όπως συμβαίνει σήμερα με τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση που το υπουργείο Υγείας αποδεχτεί την πρόταση, εισηγείται ηλεκτρονική προέγκριση των αιτημάτων, με σκοπό την ταχύτερη εξέτασή τους.

Προτείνει, επίσης, τη χρήση ελεγκτών γιατρών ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές κλινικές, με σκοπό την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους.

Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούν σήμερα τις ιδιωτικές κλινικές για θεραπείες με φάρμακα υψηλού κόστους νοσοκομειακής χρήσης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ εισηγείται να ελέγχονται οι ενδείξεις, οι δόσεις και οι γενικότερες προϋποθέσεις χορήγησης για τα φάρμακα υψηλού κόστους νοσοκομειακής χρήσης.

Γενόσημα

Για την αύξηση της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων, τα οποία πρέπει να φτάσουν το 2017 στο 60%, έναντι μόλις 20% έως 23%, ο κ. Μπερσίμης προτείνει:

  • Αφαίρεση μέρους της καταβολής επιβάρυνσης από τον ασφαλισμένο στις περιπτώσεις που επιλέγεται γενόσημο και υπάρχει διαφορά από την τιμή αποζημίωσης.
  • Διασφάλιση του καναλιού γιατρός – φαρμακείο με κατάλληλες οδηγίες για ορθή συνταγογράφηση σε γιατρούς και φαρμακοποιούς.
  • Τροποποίηση, σε δεύτερη φάση, του ποσοστού κέρδους σε γενόσημα, “off-patent” και πρωτότυπα φάρμακα.

Εκτιμά πως η έγκαιρη υλοποίηση των μέτρων μπορεί να φέρει εξοικονόμηση της τάξης του 12%, συμβάλλοντας παράλληλα στην υλοποίηση του στόχου της χώρας για αύξηση της χρήσης των γενοσήμων και για μείωση του clawback.

Δημ.Κ.