Στοιχεία για την πορεία των χρεών που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία προς τους προμηθευτές τους έδωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας.

Το (πλεονασματικό) αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό για να είναι αληθινό και απαιτείται διπλή και τριπλή επιβεβαίωση από την αγορά, προκειμένου να γίνει αποδεκτό.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη στο τέλος του 2015 οι εκκρεμείς υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν σε 1,2 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 855 εκατομμύρια ήταν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα 351,9 εκατομμύρια ανεξόφλητες υποχρεώσεις (οφειλές μικρότερες των 90 ημερών).

Το ίδιο διάστημα, τα νοσοκομεία είχαν ταμειακό διαθέσιμο 379 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 108 εκατομμύρια ήταν δεσμευμένα για άλλους σκοπούς, όπως εφημερίες, δικαστικές αποφάσεις και έργα.

Το ταμειακό διαθέσιμο για πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν σε 271 εκατομμύρια ευρώ. Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει χρέος 935,94 εκατομμυρίων ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στο τέλος του 2016 οι εκκρεμείς υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 720,2 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, τα 382,5 εκατομμύρια αφορούσαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα 337,6 εκατομμύρια ανεξόφλητες υποχρεώσεις (οφειλές μικρότερες των 90 ημερών).

Διαθέσιμο

Στο τέλος του 2016, το ταμειακό διαθέσιμο των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ήταν 894,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 138,5 εκατομμύρια ήταν δεσμευμένα για άλλους σκοπούς (εφημερίες, δικαστικές αποφάσεις, έργα).

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, τα νοσοκομεία είχαν ταμειακό διαθέσιμο για πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 755,9 εκατομμύρια και με βάση τα στοιχεία προκύπτει πλεόνασμα 35,72 εκατομμυρίων ευρώ.

Δημ.Κ.