Διευκρινήσεις δόθηκαν για τις υποβολές δαπανών: (Α) Ασφαλισμένων σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης, κατόχων κάρτας ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ (Β) Ασφαλισμένων σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης μόνιμων κατοίκων Ελλάδας, κατόχων ΑΜΚΑ και βιβλιαρίου ΙΚΑ με την ειδική ένδειξη «Ξένος Φορέας…».

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις στην εφαρμογή «eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης – Επισκέψεις», δημιουργήθηκαν ξεχωριστές Συμβάσεις, για κάθε προϋπάρχουσα κατηγορία Σύμβασης, με την ένδειξη «ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ», με ημερομηνία ισχύος από 01/01/2017. Οι υποβολές δαπανών των κατηγοριών ασφαλισμένων (Α), (Β) για περιόδους υποβολής 01/2017 και εξής, θα υποβάλλονται σε χωριστή υποβολή, δημιουργώντας ο χρήστης νέα περίοδο υποβολής, η οποία θα αφορά το νέο κωδικό Σύμβασης. Για κάθε μία υποβολή καταχωρείται το φορολογικό παραστατικό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες δαπάνες των κατηγοριών αυτών και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, εκτυπώνεται το Αποδεικτικό Υποβολής, καθώς και το Αυτοκόλλητο κυτίου. Για την υποβολή παραπεμπτικών και επισκέψεων της κατηγορίας ασφαλισμένων ΕΕ (Α), πρέπει πλέον να πραγματοποιείται φόρτωση σαρωμένης εικόνας σε αρχείο Acrobat Reader (pdf), του Εντύπου Δικαιώματος (ΕΚΚΑ ή ΠΠΑ). Για την κατηγορία ασφαλισμένων ΕΕ (Β), θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία στα πεδία «Πολίτης ΕΕ -εκτός Ελλάδας- με Βιβλιάριο» και το πεδίο Χώρα Ασφάλισης ΕΕ (όχι GR).  

Διευκρινήσεις δόθηκαν και προς τους Παρόχους Κρατικών Δομών σχετικά με τους Δικαιούχους του Ν. 4368/2016 που εξυπηρετούνται από Δημόσιες Δομές. Συγκεκριμένα στις εφαρμογές «eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης – Επισκέψεις» δημιουργήθηκαν ξεχωριστές   Συμβάσεις, για κάθε προϋπάρχουσα κατηγορία Σύμβασης, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ν4368», με ημερομηνία ισχύος από 21/02/2016. Ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του Νόμου 4368/2016, θεωρούνται από τις εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ, οι ΑΜΚΑ για τους οποίους το web service (w/s) Ασφαλιστικής Ικανότητας της ΗΔΙΚΑ, επιστρέφει στην ημερομηνία ελέγχου (δαπάνης), τον φορέα: «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 33 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4368/2016». Οι υποβολές δαπανών ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ν4368/2016 για περιόδους υποβολής 02/2016 και εξής, θα υποβάλλονται σε ξεχωριστή υποβολή, επιλέγοντας ο χρήστης το νέο κωδικό Σύμβασης. Για κάθε μία υποβολή μπορεί να καταχωρηθεί ένα ή περισσότερα φορολογικά παραστατικά των οποίων το συνολικό ποσό αντιστοιχεί στις μηνιαίες δαπάνες των ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ν4368/2016. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, εκτυπώνεται το Αποδεικτικό Υποβολής, καθώς και το Αυτοκόλλητο κυτίου.