Αισθητά μειωμένες εμφανίζονται οι υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιοίκησης στον χώρο της Υγείας, που ελέγχθηκαν το 2016 από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση, οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν το 2016 στον χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας ήταν 73 έναντι 179 το 2015. Ο αριθμός είναι ο μικρότερος από το 2011.

Στις υποθέσεις δεσπόζουσα θέση έχει η υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, για την οποία ανατέθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς σε μικτό κλιμάκιο επιθεωρητών, η διενέργεια οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου κατά τα έτη 2011 έως 2015 στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Περιλαμβάνονται, επίσης, υποθέσεις όπως η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης στο νοσοκομείο Μεσσηνίας, σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου, η διενέργεια ελέγχου στον Τομέα Υγειονομικών - ΕΤΑΑ, που σχετίζεται με πληρωμές σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Ελέγχθηκε, επίσης, γιατρός ο οποίος είχε προσαυξήσει την περιουσία του κατά 2,36 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2007 - 2010, καθώς και δύο φαρμακεία.

Το ένα από αυτά δεν εξέδιδε φορολογικά στοιχεία, λάμβανε εικονικά τιμολόγια και δεν καταχωρούσε τα στοιχεία πώλησης (1,04 εκατομμύρια ευρώ) και το άλλο λάμβανε εικονικά τιμολόγια και δεν εξέδιδε στοιχεία αγοράς (749.153 ευρώ).

Η Υγεία – Πρόνοια καλύπτει το 4,3% των υποθέσεων που ελέγχθηκαν. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η οικονομική διαχείριση (54,7%) και ακολουθούν η παραβίαση διοικητικών διαδικασιών (12,6%) και τα πολεοδομικά (7,1%).

Η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου, αναφέρεται σε μία σειρά μέτρων, τα οποία αναμένεται να διευκολύνουν τους ελέγχους για διαφθορά.

Συμφωνία

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η πολυμερής συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με την οποία υιοθετείται ένα κοινό διακρατικό πρότυπο αποτύπωσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται πως θα συμβάλει στην πάταξη της διαφθοράς και – σύμφωνα με την κ. Παπασπύρου – αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την εν λόγω κατεύθυνση.

Εντάσσεται, δε, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τον ΟΟΣΑ, το οποίο περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα και καταλαμβάνει σημαντική θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.