Πάνω από 175 εκατ. ευρώ μόνο για το διάστημα από 1.1.2017 μέχρι και 31.8 2017 έχουν να λάβουν από τα 157 νοσοκομεία της χώρας οι φαρμακοβιομηχανίες που τα προμηθεύουν με φαρμακευτικά σκευάσματα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την όποια ρευστότητά τους, ενώ εξηγούν και την απόφασή αρκετών εταιρειών να διακόψουν την λειτουργία τμημάτων τους από το νέο έτος.

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το ποσοστό αποπληρωμής των χρεών ξεκινά από 0% και φθάνει σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μονάδων και το 60%. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία παρουσιάζονται και στον πίνακα, όπου οι οφειλές είναι μεγάλες και το ποσοστό αποπληρωμής κάτω από το 50%. Συγκεκριμένα, σε αυτές τις περιπτώσεις  ξεκινά από 8% και φθάνει στο 44%. Σημειώνεται ότι τα 15 αυτά νοσοκομεία που καταγράφονται έχουν συγκεντρωτικά οφειλές ύψους 90 εκατ. ευρώ επί συνόλου 175 εκατ. ευρώ.

Γνωρίζοντας το αρχικό ποσό της οφειλής: τα ποσοστά αποπληρωμής (μόνο τιμολόγια του 2017) διαμορφώνονται ως εξής: Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου 30%, Ευαγγελισμός 26%, Λαϊκό 21%, Θεαγένειο 49%, Γεννηματάς 29%, Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Πάτρας 35%, Αττικόν 41%, Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Λάρισας 40%, Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων 32%, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου 20%, Γενικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο 44%, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 40%, Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 28%, Νοσοκομείο Αφρο. Δερ. Νόσων Ανδρ. Συγγρός 8% και Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία 13%.   

Τα 15 πρώτα σε οφειλές επί συνόλου 157 (δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΝΠΙΔ-Ωνάσειο και Ντυνάν).

Νοσοκομείο Χρέη (1-1-2017 έως 31-8-2017)
(Μόνο Τιμολόγια 2017)
Πανεπιστημιακό Ηρακλείου  9,50 εκατ. ευρώ       
Ευαγγελισμός        10,20  
Λαϊκό         11,10
Θεαγένειο      7,26
Γεννηματάς 7,13
Πανεπιστημιακό Πάτρας  6,67
Αττικόν  6,69
Πανεπιστημιακό Λάρισας 6,00
Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων 5,33
Παπανικολάου 6,28
Ιπποκράτειο  5,27
Παπαγεωργίου 4,95
Πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης  4,90
Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός 3,75
Αγία Σοφία 5,49