Στην Ελλάδα βρίσκεται, ακόμη μία φορά,  η ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας που ασχολείται με τα εκπαιδευτικά ζητήματα των φυσικοθεραπευτών. Tην ομάδα αποτελούν η πρόεδρος  Esther-Mary D’Arcy, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τμήματος της WCPT (ER-WCPT), ο Silke Gruber (Αυστρία), ο Nikolaos Strimpakos (Ελλάδα),  η Helen French (Ιρλανδία), η Carmen Suarez (Ισπανία), η  Charlotte Häger ( Σουηδία),  ο David Gorria (Βέλγιο) που είναι και ο Γενικός Γραμματέας της ER-WCPT.  

Όπως μας ανέφερε ο κ. Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, η συνάντηση της ομάδας εργασίας στην Αθήνα είναι η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο Βουκουρέστι, Αμβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT που θα γίνει στο Δουβλίνο τον Απρίλιο του 2018. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι υπάρχουν 553.000 φυσικοθεραπευτές στην Ε.Ε.  και ο μ.ο. ανά 100.000 κατοίκους είναι 108,6, ενώ στην Ελλάδα είναι  7.213 και ο μ.ο. είναι 66,7.  

Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, οι  δραστηριότητες πάνω στις οποίες εργάζεται η ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση έχουν συνοπτικά ως εξής: 1. Καταγραφή των ελάχιστων προσδοκώμενων μαθησιακών ικανοτήτων ανά χώρα-μέλος για την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία (1ου κύκλου σπουδών) 2. Καθορισμός και ορισμός των ελάχιστων προσδοκώμενων μαθησιακών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία (1ου κύκλου σπουδών) 3. Έλεγχος της χρήσης των ορισμών του ESCO ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις μαθησιακές ικανότητες των φυσικοθεραπευτών 4. Παρακολούθηση και υποστήριξη των χωρών-μελών στη δια βίου μάθηση 5. Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οπτικής για το ρόλο της εξειδίκευσης στη φυσικοθεραπεία και παροχή συμβουλών στο πώς θα διευκολυνθεί η διαδικασία σε επίπεδο χώρας-μέλους 6. Συζήτηση και προτάσεις πάνω στις καλύτερες μεθόδους για την παρακολούθηση των αλλαγών που συμβαίνουν και των τάσεων που υπάρχουν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κάθε χώρα-μέλος 7. Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ER-WCPT πάνω στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας εκπαίδευσης στη Φ/Θ, δημιουργία λίστας ελέγχου (checklist) για τις σχετικές δραστηριότητες των χωρών-μελών και παρότρυνση των χωρών-μελών για εμπλοκή στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας στην εκπαίδευση στη Φ/Θ 8. Ανασκόπηση και επικαιροποίηση της «πολιτικής» για την εκπαίδευση στη Φ/Θ της ER-WCPT 9. Παρακολούθηση των εξελίξεων πάνω στην τηλεκπαίδευση σχετικά με την εκπαίδευση στη Φ/Θ και δημιουργία υλικού πληροφόρησης 10. Ανασκόπηση και επικαιροποίηση της προαγωγής της έρευνας και καθορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων στη Φ/Θ 11. Επικαιροποίηση όλων των πληροφοριών για την εκπαίδευση στην ιστοσελίδα της ER-WCPT 12. Συνεισφορά στα συνέδρια της ER-WCPT και ιδιαίτερα στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2020 στο Leuven, Βέλγιο 13. Συνεχής συνεργασία με την ENPHE 14. Σύνδεση και συνεργασία με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση στην Φ/Θ 15. Προετοιμασία των αναφορών της Ομάδας Εργασίας για το General Meeting στο Δουβλίνο 2018, καθώς και των δραστηριοτήτων για τη περίοδο 2018-2010
Οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν προταθεί και εγκριθεί από το General Meeting της ER-WCPT το 2016.