Την ύπαρξη προβλημάτων με τη χορήγηση θεραπείας στους καρκινοπαθείς, αναγνώρισε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας.

Μιλώντας στο συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), ο Γιώργος Γιαννόπουλος (φωτό) επεσήμανε πως υπάρχουν προβλήματα διαχείρισης της καθημερινότητας των ασθενών.

Τα προβλήματα – είπε – αφορούν στην ικανότητα και την επάρκεια των δημόσιων νοσοκομείων να καλύπτουν έγκαιρα τις ανάγκες σε ακτινοθεραπείες, σε φαρμακευτική αγωγή και στην ολοκληρωμένη φροντίδα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν, το επόμενο διάστημα, αντικείμενο επεξεργασίας από ειδική επιτροπή του υπουργείου και της ΕΛΛΟΚ.

Για τις νέες ογκολογικές θεραπείες, ο γενικός γραμματέας επεσήμανε πως υπάρχουν θεσμικά ελλείμματα ως προς την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η διαπραγμάτευση των τιμών, θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός νέου τοπίου και θα αποκαταστήσει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαιότητα αποζημίωσης των φαρμάκων με αποδεδειγμένο κλινικό όφελος και στην καθολικότητα πρόσβασης στην καινοτομία.

Το υπουργείο Υγείας έχει θεσμοθετήσει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα προεγκρίσεων και διαδικασίες έγκρισης της αποζημίωσης φαρμάκων, τα οποία πρέπει να χορηγηθούν, ακόμα κι αν δεν έχουν ενταχθεί στην λίστα των αποζημιούμενων (πρώιμης πρόσβασης, έκτακτες εισαγωγές, εκτός ενδείξεων).

Ο κ. Γιαννόπουλος εκτίμησε πως με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν τα φαινόμενα καθυστερήσεων στην χορήγησή τους.

Ο γενικός γραμματέας ανακοίνωσε πως τα διαγνωστικά - θεραπευτικά πρωτόκολλα για τους καρκίνους του μαστού, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, του προστάτη και για τις αιματολογικές κακοήθειες, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δρομολογείται η ενσωμάτωσή τους στην διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Μητρώα

Θα ακολουθήσει προσπάθεια για κατάρτιση των αντίστοιχων μητρώων (registries), σε συνεργασία με επιστήμονες και την ενεργό συμβολή συλλογικοτήτων των ασθενών .

Τα μητρώα θα αποτελέσουν εργαλείο στην λειτουργία του οργανισμού αξιολόγησης της καινοτομίας στην Υγείας (ΗΤΑ), που πρόκειται να υποκαταστήσει την επιτροπή τιμών.

Εκτός από τους ασθενείς, στα μητρώα θα καταγράφονται η πορεία της υγείας τους και το κόστος της θεραπείας τους.

Εκτιμάται πως η προσπάθεια να συμβάλλει στην ορθή χρήση των φαρμάκων, θέτοντας ένα ορθολογικό πλαίσιο πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες.

Δημ.Κ.