Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τα αναδρομικά στους ένστολους, τους νοσοκομειακούς γιατρούς, τους πανεπιστημιακούς και τους δικαστικούς.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών - μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.04.2014)".

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική της έκθεση, εκτός από την αποζημίωση εφημεριών, θα καταβληθεί και εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα έπαιρναν οι γιατροί του ΕΣΥ στις 31 Ιουλίου 2012, με βάση τις τότε μισθολογικές διατάξεις, και των μηνιαίων αποδοχών που τελικά τους καταβλήθηκαν εξαιτίας των περικοπών του ν.4093/2012.

Οι διαφορές που θα υπολογιστούν θα αφορούν το χρονικό διάστημα 13 Νοεμβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Για το καταβληθέν ποσό θα υπάρξουν κρατήσεις 40%, οι οποίες θα υπολογιστούν βάσει κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία επίσης θα καθορίσει και τον χρόνο, τη διαδικασία καταβολής.

Στο κείμενο της τροπολογίας επισημαίνεται πως δεν επηρεάζονται οι ισχύουσες αποδοχές, όπως έχουν διαμορφωθεί με τον νόμο 4472/2017 (άρθρο 155).

Τα ποσά που δικαιούνται οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν υπολογιστεί από το γραφείο Μισθοδοσίας του νοσοκομείου Χίου ως εξής:

  • Συντονιστής διευθυντής: 19.029,25 ευρώ μικτά - 11.417,55 ευρώ καθαρά.
  • Διευθυντής: 21.441,25 ευρώ μικτά - 12.864,75 ευρώ καθαρά.
  • Επιμελητής α': 11.084,75 ευρώ μικτά - 6.640,85 ευρώ καθαρά.
  • Επιμελητής β': 6.695 ευρώ μικτά - 4.017 ευρώ καθαρά.
  • Επικουρικός: 6.401 ευρώ μικτά - 3.840,6 ευρώ καθαρά.
  • Ειδικευόμενος: 2.227,75 ευρώ μικτά - 1.336,65 ευρώ καθαρά.

Κόστος

Στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται με τον νόμο αυτό εξασφαλίστηκε η σταθερότητα των αποδοχών όλων των λειτουργών και θεσπίστηκαν κοινοί κανόνες και αρχές για όλα τα ειδικά μισθολόγια.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται πως οι προτεινόμενες διατάξεις επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με το ποσό του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Το “καθαρό” ποσό, ωστόσο, που θα καταβληθεί σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων έχει υπολογιστεί στα 820 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΕΝΓΕ

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) ζητεί την αναπροσαρμογή των μισθών στα προ της περικοπής επίπεδα, καθώς ο νόμος 4093/12 που τους μείωσε κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικός.

Το προεδρείο της ΟΕΝΓΕ καλεί την κυβέρνηση να δώσει τα οφειλόμενα αναδρομικά όσον αφορά τακτικές αποδοχές και εφημερίες για το χρονικό διάστημα των επτά ετών, από τον Ιανουάριο του 2012 έως και σήμερα.

Με τον νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή - σημειώνει - δίνονται αναδρομικά μόνο δύο ετών και δεν αποδίδονται τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις εφημερίες, αλλά μόνον αυτά που αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές.

Δεν καθορίζεται, επίσης, ο χρόνος, η διαδικασία και οι κρατήσεις που θα αφορούν αυτήν την καταβολή αλλά παραπέμπονται σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες