Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Κεντρικός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησαν μια δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει 6 μήνες σχετικά με το σχέδιο των βασικών αρχών που θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας θα αναπτυχθούν οι ηλεκτρονικές πληροφορίες προϊόντων για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τις βασικές αρχές μέσω ηλεκτρονικής φόρμας μέχρι την 31η Ιουλίου 2019.

Οι πληροφορίες για το προϊόν (PI) ενός φαρμάκου που διακινείται στην ΕΕ περιλαμβάνουν το φύλλο οδηγιών για τους ασθενείς και την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ) για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Αυτά τα έγγραφα συνοδεύουν κάθε φάρμακο που έχει εγκριθεί στην ΕΕ και εξηγούν πώς πρέπει να χρησιμοποιείται και να συνταγογραφείται. Το φύλλο οδηγιών παρέχεται επί του παρόντος στο κουτί του φαρμάκου και μπορεί επίσης να βρεθεί, κυρίως ως έγγραφο pdf, στις ιστοσελίδες των ρυθμιστικών αρχών. Ωστόσο, οι ψηφιακές πλατφόρμες ανοίγουν πρόσθετες δυνατότητες για τη διάδοση των πληροφοριών ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένους από τους σημερινούς περιορισμούς και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των επαγγελματιών που απασχολούνται στον τομέα της υγείας αλλά  και των ασθενών, για μεγαλύτερη πρόσβαση στις επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα ανάλογα με τις ανάγκες.