Αναβάλλουν σταθερά τη γέννηση του πρώτου παιδιού οι Ελληνίδες. Καριέρα και οικονομική κρίση υπονομεύουν τη δημιουργία οικογένειας, αυξάνοντας διαρκώς την ηλικία του πρώτου τοκετού.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα και αφορούν το 2017, η μέση ηλικία της μητέρας κατά την πρώτη γέννηση ανέρχεται στα 30,4 έτη, από 28,8 έτη που ήταν κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης (2008).

Με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τετράδα στην Ευρώπη ως προς την ηλικία απόκτησης του πρώτου παιδιού, έπειτα από την Ιταλία (31,1 έτη), την Ισπανία (30,9 έτη) και το Λουξεμβούργο (30,8 έτη).

Οι νεώτερες μητέρες εντοπίζονται στη Βουλγαρία, με μέση ηλικία τα 26,1 έτη, στη Ρουμανία (26,5 έτη) και στη Λετονία (26,9 έτη), ενώ η μέση ηλικία στις 28 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 29,1 έτη.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η μέση ηλικία απόκτησης του πρώτου παιδιού έχει αυξηθεί στην Ευρώπη, από 28,7 έτη το 2013 στα 29,1 έτη το 2017.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Εσθονία (κατά 1,2 έτη), ενώ το ίδιο διάστημα υπήρξε αύξηση κατά 0,1 έτη στην Τσεχία και κατά 0,2 έτη στη Σλοβακία και στη Σουηδία.

Κρίση

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μία διαχρονική αύξηση στη μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού από τις Ελληνίδες στα χρόνια της κρίσης.

Η μέση ετήσια αύξηση κυμαίνεται από 0,1 έτη (2014 – 2017), έως 0,3 έτη (2011 – 2012), όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας.

Τα παραπάνω δεδομένα επιτείνουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και επιβεβαιώνονται από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κίνηση

Σύμφωνα με αυτά, η φυσική κίνηση του ελληνικού πληθυσμού το 2017 ήταν μειωμένη κατά σχεδόν 10%. Οι θάνατοι ήταν περισσότεροι κατά σχεδόν 36.000 από τις γεννήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στον πληθυσμό μίας πόλης σαν την Καρδίτσα.

Οι γεννήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 4,7%, συγκριτικά με το 2016, ενώ οι θάνατοι αύξηση κατά 4,8%.

Ο αριθμός των γεννήσεων παρουσιάζει σταθερή μείωση στα χρόνια της κρίσης: από 114.766 το 2010, περιορίστηκε το 2017 στις 88.553. Το ίδιο διάστημα, οι θάνατοι αυξήθηκαν από 109.084 το 2010, σε 124.501 το 2017.