Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εφοδιαστής Αλυσίδας και Τεχνολογίας, ο αριθμός των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ήταν σε λειτουργία στο τέλος του 2018, σε Δημόσια  νοσοκομεία  (ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά, Στρατιωτικά)  ανέρχεται σε 1.960 περίπου μηχανήματα και σε Ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης σε 1.905 περίπου μηχανήματα για τους 11.200 περίπου ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση.  Συνολικά υπάρχουν 3.865 μηχανήματα. Από αυτά, το 50,7% βρίσκεται στα  δημόσια νοσοκομεία και το 49,3% στον ιδιωτικό τομέα.

Το 2018, καταγράφηκαν στην Ελλάδα 11.220 ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε 183 κέντρα αιμοκάθαρσης (δημόσια και ιδιωτικά), 713 ασθενείς που υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή κάθαρση σε 33 μονάδες περιτοναϊκής κάθαρσης δημοσίων νοσοκομείων και 2.651 μεταμοσχευμένοι σε 5 μεταμοσχευτικά κέντρα. Από τα 183 κέντρα αιμοκάθαρσης, τα 93 (50,8%) είναι σε δημόσια νοσοκομεία και τα άλλα 90 (49,2%) σε ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

Στις 93 μονάδες τεχνητού νεφρού πραγματοποιούν χρόνιες αιμοκαθάρσεις 4,000 περίπου ασθενείς (35,7% των ασθενών) και στις 90 μονάδες τεχνητού νεφρού και χρόνιας αιμοκάθαρσης  7.220 περίπου ασθενείς (64,3% των ασθενών).

Οι δαπάνες για τη νοσηλεία και θεραπεία 11.220 ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο που υπόκεινται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης, απορροφούν περίπου το 3% του ελληνικού προϋπολογισμού της υγείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρόνια νεφρική νόσος διαγιγνώσκεται σε περίπου 250.000 νέους ασθενείς κάθε χρόνο και περίπου 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν κάποια θεραπεία για νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Χαρακτηριστικά, στις ευρωπαϊκές χώρες, η αιμοδιύλιση αντιπροσωπεύει το 2% του προϋπολογισμού για την υγεία. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος για κάθε ασθενή που χρειάζεται αιμοκάθαρση, επιβαρύνει τα ελληνικά κρατικά ταμεία κατά 40.000 – 60.000 ευρώ.

Η παλαιότητα των μηχανημάτων στον δημόσιο τομέα αποτελεί το κέντρο κάθε συζήτησης για τον Τεχνητό Νεφρό. Πραγματική συνέπεια για τους ασθενείς είναι η ταλαιπωρία  των ασθενών και αν η παλαιότητα των μηχανημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της τακτικής θεραπείας τους.

Η ελληνική αγορά του τομέα αιμοκάθαρσης εκτιμάται σε 82 εκ. € περίπου και κατανέμεται ως εξής:
1. Φίλτρα αιμοκάθαρσης: 36,0 εκ.  €
2. Περιτοναϊκή κάθαρση:  30,0 εκ.  €
3. Διαλύματα αιμοκάθαρσης: 9,0 εκ.  €
4. Αναλώσιμα αιμοκάθαρσης: 1,0 εκ.  €
5. Αγορά μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και άλλου εξοπλισμού: 1,4 εκ.  €
6. Συντήρηση μηχανημάτων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ: 4,6 εκ.  €
7. Συντήρηση μονάδων επεξεργασίας νερού: 0,5 εκ.  €

Η παγκόσμια αγορά αιμοκάθαρσης είναι περίπου 70 δισ. €, με ετήσια αύξηση της τάξης του 4% και αφορά 3,9 εκατ. ασθενείς (εκτίμηση Fresenius). Από αυτούς τα 3,2 εκατ. ασθενείς βρίσκονται σε διαρκή αιμοκάθαρση και περίπου 760.000 έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Το 89% των ασθενών πραγματοποιούν αιμοκάθαρση και το 11% περιτοναϊκή κάθαρση. Οι υπηρεσίες αιμοκάθαρσης παγκοσμίως είναι της τάξης των 57 δισ. € και των υλικών αιμοκάθαρσης 13 δισ. €.

 

Πηγές:
Institute of Supply Chain and Hospital Technology

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών