Μεταξύ των πρώτων αλλά από το τέλος είναι η Ελλάδα όσον αφορά τους δότες μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, με το δείκτη ανά εκατομμύριο πληθυσμού να κυμαίνεται μετά βίας στο 4 που σε απόλυτο βαθμό σημαίνει 67 δότες το 2017 για να περιοριστεί στους 45 την επόμενη χρονιά .

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικά στοιχεία, το 2018 οι αναφερθέντες εγκεφαλικοί θάνατοι ήταν 108, οι αξιοποιηθέντες ως δότες 45 και ο Δείκτης Δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού διαμορφώθηκε στο 4,1. Δείκτης που είναι ο μισός από τον αντίστοιχο του 2008 που έφθασε στο 8,9, ενώ υπολείπεται σημαντικά από τον αντίστοιχο του 2011 που ήταν 7,2.

Οσον αφορά την περυσινή χρονιά, οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων νεφρού ήταν 72 από 108 το 2017, ήπατος 23 από 28, καρδιάς παρέμειναν ίδιες στο 8, ενώ μηδενικές ήταν οι μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, διπλή νεφρού-παγκρέατος, διπλή νεφρού ήπατος. Συνολικά το 2018 οι μεταμοσχεύσεις έφθασαν τις 103 από 144 το 2017. Οσον αφορά από ζώντα δότη νεφρού το 2017 ήταν 68, αυξανόμενη κατά μία το 2019.

Δότες Οργάνων
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Αναφερθέντες Εγκεφαλικοί Θάνατοι 28 108 133 120 83 106 146 204 109 57 110 176 168 179 227 86 89 76 47
Αξιοποιηθέντες ως Δότες 21 45 67 51 39 50 62 77 79 45 71 98 64 79 89 66 71 65 40
Δείκτης Δωρεάς Οργάνων (δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού) 1,9 4,1 6,1 4,6 3,5 4,5 5,6 7,0 7,2 4,1 6,5 8,9 5,8 7,2 8,1 6,0 6,5 5,9 3,6
Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων
Από πτωματικό δότη 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Νεφρού                      38 72 108 75 63 90 107 130 139 76 116 186 101 144 167 116 134 107 74
Ήπατος 9 23 28 21 22 27 31 47 41 25 33 58 32 27 34 29 24 21 18
Καρδιάς 5 8 8 6 6 12 9 18 6 5 8 16 5 7 9 6 5 9 5
Πνευμόνων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0
Διπλή Νεφρού -Παγκρέατος 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Διπλή Νεφρού -Ήπατος 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ  52 103 144 102 91 130 147 195 188 109 163 266 140 179 211 151 163 137 97
Από ζώντα δότη Νεφρού 18 69 68 49 35 42 44 41 46 32 34 52 87 63 69 76 79 85 87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  70 172 212 151 126 172 191 236 234 141 197 318 227 242 280 227 242 222 184

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ακόμη πιο μικρά αν συγκριθούν με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών κρατών που πληθυσμιακά οι χώρες σχεδόν ταυτίζονται. Δύο είναι τα πιο τρανταχτά παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα, το Βέλγιο, όπου ο δείκτης δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 11,4 που σε απόλυτο αριθμό σημαίνει 348 δότες. Δεύτερο παράδειγμα, η Πορτογαλία, όπου ο δείκτης ανέρχεται στο 10,3, δηλαδή 351 δότες.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης και η έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και ο ανύπαρκτος συντονισμός από τις δημόσιες δομές, ευθύνονται για τον πολύ μικρό αριθμό δοτών για μεταμοσχεύσεις που έχει να παρουσιάσει η χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εξωτερικό μέσα στα νοσοκομεία υπάρχουν υπηρεσίες που ουσιαστικά διοικούνται από συντονιστές μεταμοσχεύσεων, οι οποίοι αφενός παρακολουθούν διακριτικά τους ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες, και αφετέρου ενημερώνουν και προετοιμάζουν τους συγγενείς αυτών των ασθενών. Τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν για παράδειγμα σε όλα τα νοσοκομεία της Πορτογαλίας.

Mε στόχο την προώθηση της δωρεάς οργάνων, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) διοργανώνει σήμερα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.), διπλή εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης "Eudonorgan".

Υπεθυμίζεται ότι πέρυσι επιλέχθηκαν 6 κράτη και συγκεκριμένα το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία ως οι χώρες που θα είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης την περίοδο 2018-19, προκειμένου να διαδοθεί η κουλτούρα της δωρεάς οργάνων.

Στόχος του Eudonorgan, στο οποίο συμμετέχουν 28 κράτη μέλη, είναι η επικοινωνία θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη της Δωρεάς Οργάνων, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε ειδικά κοινά που αποτελούν σημαντικούς διαμορφωτές γνώμης και πολιτικής στον χώρο των Μεταμοσχεύσεων.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Νερό με σπόρους chia: Μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε κιλά;
‘Αδ. Γεωργιάδης: Το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ καθιστά τη θέση τους πιο ελκυστική
Γιατροί ΕΣΥ: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που καθορίζει τους όρους άσκησης ιδιωτικού έργου