Το ΔΣ της ΠΕΙΚ σε σημερινή συνεδρίαση του και μετά την θυροκόλληση του ΠΔ διάλυσης της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ κάθε κινητοποίηση και θα επανέλθει μετα την ανάληψη καθηκόντων του νέου Υπουργού Υγείας με αιτήματα

1.      την ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Rebate and Clawback,

2.      την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ βάσει των πραγματικών αναγκών,

3.      την πληρωμή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας στις προσυμφωνημένες με την πολιτεία τιμές,

4.      την μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 6% και

5.      τον στρατηγικό σχεδιασμό του ρόλου και της θέσης του ιδιωτικού τομέα στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας.