Μετ' εμποδίων συνεχίζεται η μεταφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ.

Το χρονοδιάγραμμα εμφανίζει σημαντική απόκλιση από το αρχικό, ενώ αναμένονται μεγάλες απώλειες προσωπικού, εξαιτίας της μεταφοράς. Εκτιμάται πως το 20% έως 25% του προσωπικού που εργαζόταν στο Λονδίνο δεν θα μετακινηθεί τελικά στην ολλανδική πρωτεύουσα.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ανακοινώθηκε πως η κατασκευή του νέου κτιρίου, στην περιοχή Zuidas, θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο και θα στελεχωθεί με προσωπικό από τις 6 Ιανουαρίου 2020. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού στεγάζονται προσωρινά στην περιοχή Sloterdijk.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώθηκε για την αβεβαιότητα όσον αφορά τον τελικό αριθμό του προσωπικού που θα μετακινηθεί. Στα τέλη του 2018, ο αριθμός των υπαλλήλων του Οργανισμού ανερχόταν σε 901 άτομα. Από τις αρχές Ιουνίου του 2019, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό του Οργανισμού ανερχόταν σε 776 άτομα.

Από τους 776, οι έχουν ήδη 464 μετακομίσει, ενώ οι 312 απασχολούνται με τηλεργασία από το Λονδίνο, λόγω προσωπικών τους θεμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία προσλήψεων, ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη των θέσεων του προσωπικού που θα αποφασίσει πως δεν θα μετεγκατασταθεί.

Η μεταβατική διαδικασία προκαλεί μία σειρά από προβλήματα και ο ΕΜΑ έχει αναστείλει μία σειρά από δραστηριότητες. Το θέμα θα επανεξεταστεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον προσεχή Οκτώβριο.

Δραστηριότητες

Ορισμένες δραστηριότητες επανέρχονται και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ψηφιακή διαδικασία αξιολόγησης φαρμάκων και η ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Παρά τα προβλήματα, οι υπηρεσίες του Οργανισμού καλούνται να διεκπεραιώσουν μία σειρά από θέματα, όπως οι κανονισμοί για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (EU DPR) και την κτηνιατρική νομοθεσία, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη σημαντικών υποδομών πληροφορικής και τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών.

Σε ικανοποιητική φάση βρίσκεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων, όπως οι άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων (εκκρεμούν μόλις τρεις) και οι διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης.

Αντιπρόσωπος

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΜΑ παρουσιάστηκε ο νέος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Matthias Groote (φωτογραφία αριστερά).

Ο κ. Groote είναι Γερμανός σοσιαλδημοκράτης, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) και έχει τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Η θητεία του Μαλτέζου Tonio Borg (φωτογραφία δεξιά), του δεύτερου εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο, ανανεώθηκε για ακόμη μία θητεία.