Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, η διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα της Ηπατίτιδας C.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, αυτό συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό όφελος για τη χώρα, καθώς επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στις τιμές των φαρμάκων, σε σχέση με τις τιμές οι οποίες είχαν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης που διεξήγαγε η προηγούμενη Επιτροπή.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αναδιοργάνωσε τη διαδικασία, θέτοντάς τη σε νέες βάσεις και την επανεκκίνησε για τα φάρμακα της ηπατίτιδας C.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, συμφωνήθηκε, επίσης, η αναδρομική ισχύς της εν λόγω συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλιστούν σημαντικές εκπτώσεις, πέραν των προκαθορισμένων, clawback και rebate και η μείωση του κόστους για το δεύτερο εξάμηνο του 2019.