Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρία, με επιστολή της αναφέρει ότι ΄΄φρονεί ότι θα ήταν σκόπιμο οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αντιοαγγειογεννετικών παραγόντων για την αντιμετώπιση παθήσεων της ωχράς κηλίδας (εκφύλιση ωχράς, διαβητικό οίδημα, οίδημα εκ θρομβώσεως φλέβας) να επιτραπεί να γίνονται και σε Οφθαλμολογικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ).

Οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται απαραίτητα την θεραπεία τους, ώστε να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την όρασή τους, και η διασπορά τους σε περισσότερα κέντρα είναι επιβεβλημένη αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί η επιβεβλημένη χορήγηση της θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς, ιδιαίτερα τώρα που υφίσταται μεγάλη δυσκολία στην διενέργεια των θεραπειών στα νοσοκομεία.

Οι ΜΗΝ διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό (χειρουργικές αίθουσες) ώστε να δίδεται η θεραπεία ασφαλώς. Άλλωστε ήδη στις ΜΗΝ εκτελείται μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλων επεμβάσεων (καταράκτες, αποκολλήσεις κα).

Αναμένουμε την παρέμβασή σας ώστε να διευκολυνθούν οι ασθενείς αυτοί για την απαραίτητη θεραπεία τους.’’