Δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού Υγείας για "κλειστούς" προϋπολογισμούς στα φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C για τα έτη 2020 έως 2022.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται πρόβλεψη συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2020, ποσό 21,3 εκατομμυρίων για το 2021 και 19,93 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2022.

Τα ποσά αφορούν τα άμεσα αντιϊικά δρώντα φάρμακα EPCLUSA, ZEPATIER, VOSEVI, τα οποία συμμετείχαν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την
θεραπευτική κατηγορία της ηπατίτιδας C.

Τα παραπάνω ποσά του κλειστού προϋπολογισμού θα αφαιρεθούν ανά έτος από το συνολικό προϋπολογισμό της ετήσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, όπως αυτός ορίζεται κατ’ έτος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4549/2018 (Α΄105).

Κατά τη λήξη κάθε έτους, θα βρίσκεται τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης (χρεωστικά και πιστωτικά τιμολόγια των εν λόγω φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ).

Το ποσό της υπέρβασης, θα επιμερίζεται ανά γονότυπο και φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα οικεία συμφωνητικά με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Βεβαίωση

Το ποσό της υπέρβασης βεβαιώνεται ανά έτος από τον ΕΟΠΥΥ και καταβάλλεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας ή την φαρμακευτική εταιρεία εντός μηνός από τη βεβαίωσή του.

Σε περίπτωση που προκύπτει πλεόνασμα από την εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού κατά έτος, το πλεονάζον ποσό επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε αντίστοιχου έτους.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε
Περπάτημα: "Φάρμακο" κατά του πόνου στη μέση [μελέτη]