Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να μας ευαισθητοποιήσει για την βελτίωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για το 2020 είναι:

  • Ψυχική υγεία για όλους
  • Μεγαλύτερη επένδυση
  • Περισσότερη πρόσβαση για όλους και παντού

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (2018) σημείωσε ότι οι διαταραχές της ψυχικής υγείας αυξάνονται σε κάθε χώρα και θα μπορούσαν να κοστίσουν στην παγκόσμια οικονομία έως και 16 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2010 και 2030, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Αυτό σήμερα επιδεινώθηκε από την ανάγκη για ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παρεμβάσεις ψυχικής υγείας λόγω της COVID-19.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία (I.O.PT.M.H.), αναγνωρισμένη σαν υποομάδα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T.) από τον Ιούνιο του 2011, του Ευρωπαϊκού γραφείου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας από το 2017 και της Ελληνικής πολιτείας (Ν.4461/2017), οι φυσικοθεραπευτές συμπεριλαμβάνονται στους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και είναι αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών.

Στην Ελλάδα, η πορεία της φυσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία είναι τόσο εντυπωσιακή, που οδήγησε στη διεθνή αναγνώρισή της με την ανάθεση στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών του Παγκόσμιου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία για το 2022.

Εντούτοις και παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που καταγράφονται στη χώρα μας στη βελτίωση της υγείας των ψυχικών πασχόντων από την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, η πολιτεία αρνείται να συμμορφωθεί με τις παγκόσμιες πρακτικές και απαιτήσεις, που επιβάλλουν τη συνταγογράφηση συνεδριών φυσικοθεραπείας από τους ψυχιάτρους, σημειώνει ο ΠΣΦ.

Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η άμεση τροποποίηση της Υπουργικής απόφαση με αριθμό Αριθ. Γ3γ/οικ. 28501 ΦΕΚ 1115, τεύχος Β, 19 Απριλίου 2016, έτσι ώστε οι ψυχίατροι να συνταγογραφούν συνεδρίες φυσικοθεραπείας και στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η επαρκής στελέχωση με φυσικοθεραπευτές των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας.

Η φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία είναι ανθρωποκεντρική και παρέχεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους με ήπια, μέτρια και σοβαρά ψυχικά προβλήματα (οξέα και χρόνια), τόσο σε δομές της πρωτοβάθμιας όσο και σε αυτές της δευτερο / τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βασίζεται στις διαθέσιμες επιστημονικές κλινικές αποδείξεις.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, μέσα από το Επιστημονικό Τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία», είναι ισότιμος διαμορφωτής πολιτικών για την ψυχική υγεία τόσο Διεθνώς όσο και στην Ευρώπη (μέλος της I.O.PT.M.H από το 2016 και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενεργού Διαβίωσης για την Ψυχική Υγεία από το 2020).

Οι φυσικοθεραπευτές στον τομέα της ψυχικής υγείας παρέχουν:

  • Προαγωγή υγείας
  • Προληπτικά προγράμματα
  • Ατομική και ομαδική θεραπεία

και αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα συχνά συνοδά νοσήματα, συμβάλλοντας στην πρόληψη και μείωση των περισσοτέρων παραγόντων θνησιμότητας.

Η φυσικοθεραπεία διεθνώς συμβάλλει στην διατηρησιμότητα της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων, σύμφωνα δε και με πρόσφατες μελέτες είναι τόσο κλινικά (κατευθυντήριες οδηγίες Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχιάτρων για την συμβολή των προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης στην ψυχική υγεία, 2018), όσο και οικονομικά, αποτελεσματική (G. Cooney, 2013, Brendon, 2014, V. Narayanana, 2015, P. Ekkekakis, 2015 και των συνεργατών τους).