Συνολικά στην Αθήνα λειτουργούν 5 νοσοκομεία για ενήλικες, 1 για παιδιά και 2 για μαιευτικά περιστατικά.

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης εντάσσονται ως Νοσοκομεία Αναφοράς, το ΓΝΘ 'Γ.Παπανικολάου' και το ΓΝΘ 'Ιπποκράτειο' για τα παιδιά.

Σημειώνεται ότι όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα λειτουργούν στα πλαίσια της ετοιμότητας και αντιμετωπίζουν περιστατικά της νέας γρίπης.

Επίσης, εντάσσονται ως Εργαστήρια Αναφοράς πέραν των τριών που ήδη λειτουργούν, τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των παρακάτω Νοσοκομείων:

  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.