Η πρώτη γυναικολογική ογκολογική επέμβαση στην Ελλάδα με χειρουργική σταδιοποίηση του καρκίνου της μήτρας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ με το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci S.

Η επέμβαση διενεργήθηκε σε γυναίκα νεαρής ηλικίας με καρκίνο μήτρας από την ομάδα του Λέκτορα Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Stanford (ΗΠΑ) κ. Γεωργίου Χείλαρη, εξειδικευμένου στη Λαπαροσκοπική/Ρομποτική Χειρουργική και Γυναικολογική Ογκολογία, σε συνεργασία με τον Ενδοσκοπικό Χειρουργό-Γυναικολόγο κ.

Θωμά Τσούμπη. Μετά το πέρας της επέμβασης, η ασθενής ανάρρωσε άμεσα και εξήλθε του νοσοκομείου εντός του δεύτερου 24ώρου.

Ο καρκίνος της μήτρας αποτελεί την τέταρτη πιο συχνή κακοήθεια στις γυναίκες του δυτικού κόσμου.

Περίπου το 75% αυτών διαγιγνώσκονται σε αρχικό στάδιο.

Όπως δήλωσε ο κ. Γ. Χείλαρης μετά το πέρας της επέμβασης ‘Η σταδιοποίηση του καρκίνου της μήτρας παίζει καθοριστικό θεραπευτικό και διαγνωστικό ρόλο στην επέμβαση, αφού ξεκαθαρίζει το ακριβές στάδιο του καρκίνου, την πρόγνωση της νόσου καθώς και την ανάγκη ή όχι εφαρμογής συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας ή/και χημειοθεραπείας ειδικά σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για μετάσταση ή υποτροπή’.

‘Το πρώτο και ίσως σημαντικότερο βήμα για να καθοριστεί με ακρίβεια το στάδιο του καρκίνου της μήτρας, συμπλήρωσε ο κ. Χείλαρης, ‘είναι να γίνει χειρουργική επέμβαση, στην οποία μαζί με το αρχικά προσβεβλημένο όργανο δηλαδή τη μήτρα, αφαιρούνται και οι ιστοί που κάνει πιο συχνά μεταστάσεις ο συγκεκριμένος καρκίνος, δηλαδή οι λεμφαδένες της λεκάνης (χειρουργική σταδιοποίηση).

Έστω και αν ένας λεμφαδένας έχει προσβληθεί, το στάδιο του καρκίνου της μήτρας ανεβαίνει από το πρώτο στο τρίτο στάδιο’.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για την ασθενή - συγκριτικά με την ‘ανοιχτή’ επέμβαση με μεγάλη τομή - είναι: η μειωμένη απώλεια αίματος, ο σημαντικά μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος, η μείωση των ενδοκοιλιακών συμφύσεων (ουλών) που μπορεί να αποτελέσουν αιτία απόφραξης του εντέρου, η σύντομη νοσηλεία ενός η δύο 24ώρων, η σύντομη ανάρρωση και η ταχύτατη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Τα τελευταία 15 χρόνια, η σταδιοποίηση για γυναικολογικούς καρκίνους γίνεται με τη λαπαροσκοπική χειρουργική μέσω μικρών οπών στο πρόσθιο τοίχωμα της κοιλιάς και μόλις τα τελευταία πέντε χρόνια διενεργείται και με τη ρομποτική χειρουργική.

Η ομάδα του κ. Γ. Χείλαρη εφαρμόζει τη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική για γυναικολογικές και ογκολογικές επεμβάσεις από το 2002 στις ΗΠΑ.