Η 5η Διημερίδα Ογκολογίας με θέμα τη Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Θεραπεία του Καρκίνου, "Αναζητώντας το Νέο Θεραπευτικό μοντέλο στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου" θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Athens στις 3 και 4 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει ο κ. Αθανασιάδης:

Η επαναστατική εξέλιξη της ανοσοθεραπείας του καρκίνου τον τελευταίο χρόνο οδήγησε σε μια νέα πραγματικότητα που δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Σε αυτήν τη συνάντηση θα προβληματιστούμε σχετικά με το πώς διαμορφώνονται οι νέες θεραπευτικές στρατηγικές αλλά και πώς χαράζεται ο τρόπος σκέψης μας στο αναμορφωμένο περιβάλλον, του οποίου η εξέλιξη δεν προβλέπεται ούτε περιορίζεται. Η αναζήτηση του νέου θεραπευτικού μοντέλου στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου θα είναι κεντρικό ερώτημα για πολλές στρογγύλες τράπεζες του MDCON 2017.

Παράλληλα, η εξέλιξη στην αναζήτηση μοριακών στόχων καθοδηγεί τη νεότερη μοριακή ταξινόμηση και δημιουργεί δυνατότητες για εξατομίκευση της στοχευμένης θεραπείας των καρκίνων. Η εξατομίκευση έχει προχωρήσει μέχριτον καθορισμό των ενδείξεων θεραπείας, ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς όγκου, διαμορφώνοντας έτσι μια εικόνα όπου κάθε καρκίνος είναι ένα εξελισσόμενο φυσικό πείραμα. Η εξατομικευμένη προσέγγιση στην ανάγνωσή του και στις θεραπευτικές επιλογές μας είναι πλέον επιβεβλημένη. Η οριοθέτησή μας και η ανάζητηση των κανόνων της εξατομίκευσης θα αποτελέσει κεντρικό θέμα επιστημονικού διαλόγου.

Στην τελετή ενάρξεως θα τονίσουμε τη σταθερή προσήλωσή μας στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Η Ελληνική Ακαδημία Κλινικής Ογκολογίας της ΕΟΠΕ θα έχει για πρώτη φορά το δικό της τραπέζι αποκλειστικά με σπουδαστές από την τάξη που ολοκληρώνει τον διετή κύκλο σπουδών. Στη συνέχεια, ο Professor Gilbert Zulian, ιδρυτικό και ηγετικό μέλος της SIOG (International Society of Geriatric Oncology) και της FISP (Fédération Internationale de Soins Palliatifs), θα μας τιμήσει με κεντρική-τιμητική διάλεξη “Geriatrisation of the Societies and Cancerisation of the Population”. *

Επιπλέον Πληροφορίες