Με αφορμή την Κυριακή 3η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διοργανώνει

Ενημερωτική - επιστημονική εκδήλωση, ανοιχτή για όλους, με θέμα: «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό δράση».

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Δώμα» του νοσοκομείου της Αθήνας «Ευαγγελισμός», από τις 10:30 έως τις 13:30, ενώ ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αναπηρία, καθώς και η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο μεταξύ επιστημόνων από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο και μεταξύ ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Οι βιωματικές εμπειρίες των ομιλητών, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως σήμερα, θα συμβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων της αναπηρίας.

Επιπλέον Πληροφορίες