Η Διοίκηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ ανακοινώνουν ότι θα διεξαχθεί το 1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο από 1-3 Δεκεμβρίου στους χώρους του.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ είναι ένα από τα μεγαλύτερα γενικά τριτοβάθμια Νοσοκομεία της Ελλάδας, αλλά με σαφή προσανατολισμό στην ορθοπαιδική και την τραυματολογία. Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως το μεγαλύτερο ορθοπαιδικό και χειρουργικό νοσοκομείο στη χώρα, και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Διαθέτει εξειδικευμένα ορθοπαιδικά τμήματα, καθώς και όλες τις χειρουργικές ειδικότητες που σε συνδυασμό με τα λοιπά διαγνωστικά και επεμβατικά τμήματα συνθέτουν ένα έντονα διαδραστικό διεπιστημονικό περιβάλλον.

Στόχος του συνεδρίου είναι να προβάλει το πλούσιο επιστημονικό/ ερευνητικό έργο του ΓΝΑ ΚΑΤ, καθώς και τις συνεργασίες του με άλλους φορείς. Παράλληλα, να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην καθιέρωσή του ως θεσμού, παρακινώντας και άλλα δημόσια νοσοκομεία στη διεξαγωγή πολυθεματικών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα.