Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική V 2018 - Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα» πραγματοποιείται την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, στην Aίθουσα 'Ευρώπη', Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το  Eργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ), το Ερευνητικό Κέντρο Έρευνας σε Θέματα Βιοηθικής και Δικαίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), το Κέντρο Βιοπολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο), η Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων, και το E-THEMIS.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Συνεδρίου είναι η  Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Κλιμακίου Βιοηθικής της UNESCO και η Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, Δρ Ν, Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ

Η αξιολόγηση υποθέσεων που σχετίζονται με δεδομένα υγείας και τα γενετικά δεδομένα επισείει σωρεία ερωτημάτων ιατρικής ευθύνης και βιοηθικών διλημμάτων τα οποία θα εξετασθούν από φιλοσοφική, νομική, θεολογική, κοινωνιολογική και ιατρική άποψη. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Θα εξετασθούν τα ανανεωμένα δικαιώματα των ασθενών και οι ενισχυμένες υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία. Παράλληλα, οι εισηγήσεις θα εστιάσουν στα προσόντα που οφείλει να έχει ο νέος θεσμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων σε τομείς που επεξεργάζονται δεδομένα υγείας (π.χ. νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιατροβιολογικά εργαστήρια, τράπεζες βλαστοκυττάρων).

Κομβικής σημασίας είναι το ζήτημα της συγκαταθέσεως των ασθενών σε επεξεργασία δεδομένων τους. Ένα άλλο ζήτημα σχετίζεται με την πρόσβαση του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελό, στα γενετικά δεδομένα προγόνων, αλλά και στα στοιχεία δοτών του γεννητικού του υλικού. Το ερώτημα για το εάν το παιδί έχει δικαίωμα προσβάσεως στο δότη γεννητικού υλικού, δηλαδή στον γεννήτορά του, και κατά συνέπεια εάν έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί τις ρίζες του θέτει επί τάπητος μεγάλα βιοηθικά διλήμματα. Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί στα ανωτέρω και σε άλλα συναφή ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Χορηγός Επικοινωνίας είναι το iatronet.