Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ' εαυτή, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι του. Οι διακρίσεις στηρίζονται σε βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις. Η έλλειψη της καθημερινής επαφής, της απαραίτητης γνώσης και το αίσθημα της άγνοιας είναι εκείνα που συχνά αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο" απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σχολικό πλαίσιο, σε διδακτική ώρα και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου ενημέρωσης και αφύπνισης, από εμψυχωτές/ομιλητές με αναπηρία, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.

Η γενικότερη έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στην χώρα μας, έχει ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή συμμετοχή των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, ειδικών σχολείων και κοινωνικών φορέων στις δράσεις μας.

Ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει εντάξει στο δυναμικό του 3 νέους εμψυχωτές με αναπηρία, με στόχο να καλύψει την μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα. 

Ο Παναγιώτης, ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος επισκέπτονται καθημερινά τα σχολεία και ενημερώνουν τους μαθητές για την καθημερινότητα ενός νέου με αναπηρία. Μοιράζονται την δική τους ιστορία, πώς βρήκαν λύσεις στα δικά τους εμπόδια και τρόπους για να νικήσουν τις αντιξοότητες.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εστιάζει στην:

1.       Εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας

2.       Κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία αλλά και στην συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους

3.       Διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητών γενικής εκπαίδευσης με νέους με αναπηρία

4.       Ενεργοποίηση "αντανακλαστικών" κοινωνικής συλλογικότητας, αλληλεγγύης και ευθύνης για την δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

1.       Η άρση των προκαταλήψεων και του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία μέσω της αφύπνισης και αλλαγής στάσης του γενικού πληθυσμού

2.       Η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα, με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.

Μέρος του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο" πραγματοποιείται με δωρεά από το ΙΣΝ - Stavros Niarchos Foundation.

Για περισσότερες πληροφορίες: Μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στο 211 8009876 ή να μας στείλετε mail στο skep@skep.gr

Σ.Κ.Ε.Π.: www.skep.gr - facebook: skep.association - twitter: @skepassociation - Instagram: skep.association - LinkedIn: gr.linkedin.com/in/skepassociation