Στις 9 Μαρτίου θα διεξαχθεί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το σεμινάριο Διαχείριση Χρόνου για Ποιοτική και Παραγωγική Εργασία. Το σεμινάριο βοηθάει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο - διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενέργειας - και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας τους. 

Εξετάζονται οι παράγοντες απώλειας χρόνου στο εργασιακό περιβάλλον, η αναπλήρωση της ατομικής ενέργειας, ο καθορισμός προτεραιοτήτων και η κατανομή των εργασιών, η διαχείριση παρεμβολών και οι ρεαλιστικοί στόχοι. Έμφαση δίνεται σε εργαλεία ατομικού προγραμματισμού και στρατηγικές εξοικονόμησης πολύτιμου εργασιακού χρόνου, μέσα από αλλαγές στις καθημερινές συλλογικές εργασιακές πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα  2103680006 ή 2103680056 ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: training@hau.gr .