Το Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου 2018 με ανοικτή εκδήλωση γνωριμίας με τις μόνιμες Συλλογές του καθώς και με την έκθεση «Γεωμετρίες» που συνδιοργανώνει με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στο Γεωργικό Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτίθενται Επιστημονικά Όργανα και Εργαστηριακός Εξοπλισμός, τα οποία χρονολογούνται από το 1901-1980, τη Συλλογή του Εμμανουήλ Βάθη, του γεωπόνου και πανεπιστημιακού δασκάλου που ζωγράφιζε αδιάκοπα για 80 χρόνια καρπούς, άνθη, το Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων Ελλάδος της Καθηγήτριας Ελευθερίας Δάβη, η οποία επί 20 χρόνια συνέλεξε δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων της Ελλάδας προσφέροντάς τα στο Πανεπιστήμιο και τη Συλλογή με Εργαλεία και Σκεύη της ζωής στην Ύπαιθρο, η οποία αποτυπώνει τις δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας και κοινωνίας ως ζωντανή μαρτυρία των ανθρώπων των προηγούμενων χρόνων. 

Οι Συλλογές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών παραμένουν ένα ισχυρό πολιτιστικό σημείο αναφοράς για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δείγμα γνώσης και πολιτισμού, η μελέτη των οποίων συνεισφέρει στην επιστημονική έρευνα για τα ελληνικά Πανεπιστήμια.