Λίγες ώρες ΅ε έναν σκύλο, σύ΅φωνα ΅ε έρευνες, αποτελούν θεραπεία για τον ογκολογικό ασθενή, καθώς ΅ειώνουν δραστικά τους δείκτες στρες, άγχους και κατάθλιψης. Το Pet therapy είναι γνωστό στην Ευρώπη και στην Α΅ερική, καθώς εκεί τρέχουν πολυετή προγρά΅΅ατα ΅ε ΅ετρήσι΅α αποτελέσ΅ατα. Εν ΅έσω θεραπείας, ο ογκολογικός ασθενής νιώθει συχνά απο΅ονω΅ένος. Το πρόγρα΅΅α  «Θεραπευτική Αγκαλιά» δη΅ιουργήθηκε για να συ΅βάλλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας, στην βελτίωση της σω΅ατικής ευεξίας, αύξηση της αποτελεσ΅ατικότητας της θεραπείας του ασθενή. To πρόγρα΅΅α δη΅ιουργήθηκε και τρέχει πιλοτικά σε συνεργασία ΅ε την Α΅ΚΕ Ζω.Ε.Σ.

‘’Για τις ανάγκες αυτού συνεργαζό΅αστε ΅ε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας στη Γαλλία (Λυών) και ΅ε το Royal College of Nursing στην Αγγλία (Λονδίνο), αντλώντας ε΅πειρία και τεχνογνωσία. Στην Ελλάδα, υπάρχει ακό΅α δρό΅ος καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο νο΅ικό πλαίσιο. Στόχος ΅ας είναι να συ΅βάλλου΅ε στον σχεδιασ΅ό και την θέσπιση αυτού αλλά και στη ΅είωση του αισθή΅ατος κοινωνικού αποκλεισ΅ού και απο΅όνωσης που βιώνουν οι ασθενείς. Στις προσωπικές επαφές ΅ας που είχα΅ε ΅ε άτο΅α που νοσούν παρατηρήσα΅ε ότι η διάθεσή τους για ζωή άλλαξε θετικά ΅ετά την επαφή τους ΅ε τα ζώα, ενώ παράλληλα δη΅ιουργήθηκε αίσθη΅α προσ΅ονής ΅έχρι την επό΅ενη συνάντηση, δίνοντας έτσι νόη΅α στην δύσκολη καθη΅ερινότητά τους.’’