Η ΕΛΕΓΕΙΑ (Ελληνική Εταιρεία Γ ενικής/ΟικογενειακήςΙατρικής)  αγωνίζεται με συνέπεια από το  1986 για την εγκαθίδρυση του θε σμού του Οικογενειακού Ιατρού για όλους τους πολίτες, αγωνίζεται στην ουσία για να δώσει σε κάθε οικογένεια έναν ιατρό σύμβουλο  και φίλο που να της συμπαραστέκεται σε κάθε πρόβλημα υγείας.

Στις 19 Μαΐου γιορτάζουμε, μαζί με όλους τους Γενικούς/ Οικογενειακούς Ιατρούς όλου του κόσμου, την Παγκόσμια Ημέρα Οικογεν ειακού Ιατρού. Το μήνυμάγια φέτος, ‘’Οικογενειακός Ιατρός – φροντίζω εσένα σε όλη σου τη ζωή’’, έχει ως σκοπό να υπογραμ μίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο  των Οικογενειακών Ιατρών στα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο και την πρόοδο και την αναβάθμιση στην οποία έχουν συντελέσει στην Πρωτοβάθμια και όχι μόνο Φροντίδα Υγείας.

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και ώρα  11.00 στηνΤρίπολη – Πλατεία Πετρινού, η ΕΛΕΓΕΙΑ θα  είναι εκεί, θα ενημερώνει τους πολίτες, διανέμοντας ενημερωτικό φυλλάδιο και συζητώντας μαζί τους για τα θέματα του Οικογε νειακού Ιατρού. Απώτερος σκοπός να αναζητήσουμε το εφαλτήριο των πολιτών για τη γνησιότητα και την ιδιομορφία της φων ς και του στόχου του Οικογενειακού Ιατρού στο σύστημα υγείας .

Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί