Ερώτηση:

Προς τους Υπουργούς

-          Υγείας

-          Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Διαγωνισμοί προμηθειών του ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2015 - 2018 και υποχρέωση ανάρτησης αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στη Διαύγεια

 

Μια σημαντική παρατήρηση που απορρέει από τις αναρτήσεις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ στη Διαύγεια είναι το φαινόμενο συμμετοχής μόνο μιας (!) εταιρείας σε σημαντικούς διαγωνισμούς, στην οποία και τελικά κατακυρώνεται το εν θέματι έργο. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ αναρτώνται στη Διαύγεια είτε με μεγάλη καθυστέρηση είτε κάποιες φορές και καθόλου. Σύμφωνα με καταγγελίες, έχει πρόσφατα αναρτηθεί η απόφαση με αριθμό 1493/ Συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ 513/15.11.2018, ενώ δεν έχουν αναρτηθεί άλλες όπως η υπ’ αριθμ. 1397/ Συνεδρίαση 507/31.10.2018 ή η υπ’ αριθμ. 1364/ Συνεδρίαση 506/24.10.2018.

Επειδή, τα ανωτέρω δημιουργούν εύλογες απορίες σχετικά με τους όρους διεξαγωγής των διαγωνισμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και την τήρηση από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της υποχρέωσης δημοσίευσης των δημοσιευτέων αποφάσεων του και της επιλεκτικής (κατά παράβαση του νόμου) ανάρτησης αποφάσεων

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.      Πόσοι διαγωνισμοί έχουν διεξαχθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την περίοδο 2015 μέχρι και σήμερα; Σε πόσους από τους εν λόγω διαγωνισμούς υπήρξε μόνο ένας πλειοδότης, σε πόσους δύο και σε πόσους περισσότεροι; Σε πόσους περιπτώσεις ανατέθηκε εν τέλει το έργο στον ένα και μοναδικό συμμετέχοντα;

2.      Ποιο ήταν το οικονομικό αντικείμενο των διαγωνισμών αυτών (δηλαδή το σύνολο της δαπάνης με διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος);

3.      Πόσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ έχουν χαρακτηριστεί ως αναρτητέες στη Διαύγεια την περίοδο 2015 – 2018 και πόσες από αυτές έχουν εν τέλει αναρτηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος; Υπάρχουν αναρτητέες αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί πολύ καθυστερημένα ή έως και καθόλου;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας                                         Αχαΐας

 

Βασίλης Οικονόμου                                      Επικρατείας