Οι νέες απειλές για την υγεία, που προκαλούν η κλιματική αλλαγή και οι συσκευές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα συνεκτιμώνται για την εφαρμογή του 'Ευρωπαϊκού Σχεδίου για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010', που ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβάνοντας πρόσθετες τροπολογίες του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ.

Αντώνη Τρακατέλλη.

Συνολικά, με την περιληφθείσες τροπολογίες, για τις οποίες ο κ. Τρακατέλλης συνεργάστηκε στενά με την εισηγήτρια κα Frédérique Ries:

  • Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις νέες προκλήσεις και στον εντοπισμό των καθοριστικών περιβαλλοντικών παραγόντων, που επηρεάζουν την υγεία.
  • Αξιολογούνται ως σημαντικά τα νέα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία ορισμένοι τύποι καρκίνου, μεταξύ των οποίων της ουροδόχου κύστης, των οστών, του πνεύμονα, του δέρματος και του μαστού οφείλονται σε επιδράσεις χημικών ουσιών, ακτινοβολιών, αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.
  • Ως βασική αφετηρία εφαρμογής των προβλεπομένων δράσεων λαμβάνονται οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι έγκυες, τα νεογνά, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.
  • Δεδομένου ότι αυξάνει ο αριθμός των ατόμων που ασθενούν λόγω της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων, αναγνωρίζεται ως αναγκαία η επιδημιολογική καταγραφή, ώστε να προκύψει πλήρης εικόνα των νοσημάτων, που οφείλονται εν μέρει ή εν όλων στους παραπάνω παράγοντες.
  • Αναγνωρίζεται η σημασία της κλιματικής αλλαγής ως βασικού παράγοντα για την ανθρώπινη υγεία. Καλούνται δε τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να προβούν στην κατάλληλη αντιμετώπιση των νέων αυτών απειλών, όπως είναι η αυξανόμενη παρουσία πρωτοεμφανιζόμενων ιών και μη ανιχνευόμενων παθογόνων μικροοργανισμών, εφαρμόζοντας τις σχετικές, νέες τεχνολογίες.
  • Το Συμβούλιο καλείται να τροποποιήσει τη σύστασή του 1999/519/ΕΚ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι καλύτερες εθνικές πρακτικές και να ορισθούν πιο απαιτητικές οριακές τιμές έκθεσης για όλα τα είδη εξοπλισμού, που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα στις συχνότητες μεταξύ 0,1 ΜΗz και 300 GHz.
  • Τέλος, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει συνεχή δυναμική και ευέλικτη προσέγγιση στο σχέδιο δράσης και επομένως, να αποκτήσει ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας.

Με αφορμή την ψήφιση του σχεδίου στην ολομέλεια, ο κ. Τρακατέλλης επανέλαβε την εκτίμησή του για την ανεπάρκεια του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, επισημαίνοντας ότι τα οφέλη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας, θα είναι πολλαπλά και διάχυτα σε όλους τους τομείς.