ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

1. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

 

ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακά φάρμακα

Χιλιάδες ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, που πάσχουν από βαριές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, και προμηθεύονταν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων, δυσκολεύονται τον τελευταίο καιρό να βρουν τα φάρμακά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι -λόγω και της υψηλής τιμής των συγκεκριμένων φαρμάκων- η απροθυμία των φαρμακευτικών εταιρειών να προμηθεύσουν με φάρμακα τα Νοσοκομεία με νοσοκομειακή τιμή, δηλαδή 13% κάτω της χονδρικής, αφού οι εταιρείες όχι μόνο δεν πληρώνονται εγκαίρως από τα Νοσοκομεία, αλλά τους οφείλονται χρήματα από 2 και 3 χρόνια.

Με την υπ. αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.151509/19-12-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μεταφέρθηκε η υποχρέωση διάθεσης των φαρμάκων στα ιδιωτικά φαρμακεία, με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί. Έτσι, εκ των πραγμάτων ανεστάλη η εφαρμογή της απόφασης και από τις 3-3-2009 και μετά η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη, αφού από τη μία τα ιδιωτικά φαρμακεία δεν μπορούν να προμηθεύσουν τα φάρμακα και από την άλλη τα Νοσοκομεία δεν έχουν προμηθευτεί ανάλογες ποσότητες και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να προμηθεύσουν τα φάρμακα στους ασθενείς.

Όσον αφορά δε την ταξινόμηση και τον χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων φαρμάκων ως ‘φάρμακα υψηλού κόστους’, αυτή δεν ενέχει καμία στοχευμένη παρέμβαση για την εξυπηρέτηση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις, παρά μόνο καταδεικνύει την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να απαλλαγεί από τα ακριβά φάρμακα και να τα φορτώσει -με ό,τι αυτό συνεπάγεται- στα ιδιωτικά φαρμακεία, τα ταμεία των ασφαλισμένων και τους ίδιους τους ασθενείς.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Τι προτίθεστε να κάνετε για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω δύσκολη για τους ασφαλισμένους κατάσταση;

2. Αν προτίθεστε να αλλάξετε την ΚΥΑ, που ήδη έχει ανασταλεί, ούτως ώστε να γίνει λειτουργική και εφαρμόσιμη (συμφωνημένη με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο).

3. Αν προτίθεστε να αλλάξετε τον τρόπο ταξινόμησης και χαρακτηρισμού αυτών των φαρμάκων, με βάση τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, σε ‘νοσοκομειακά-κρατικά φάρμακα’ για συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις, αντί της γενικής κατηγορίας ‘φάρμακα υψηλού κόστους’, που προβλέπεται στην ΚΥΑ.

Ο ερωτών βουλευτής

Νασιώκας Έκτορας