Ένα μήνα μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης που λήγει στις 17 Ιουλίου μπορούν να προσφύγουν δικαστικά όσοι το επιθυμούν κατά της διάταξης νόμου που αφορά τη φορολόγηση της χρήσης των εταιρικών αυτοκινήτων. Σε αυτή την ενημέρωση προς τα Μέλη της, προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων-Κλάδων (ΠΟΙΕΦΣΕΚ)  επισημαίνοντας ότι μετά τις εισηγήσεις όλων των νομικών που ασχολήθηκαν με το θέμα ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να προσβάλει τη φορολόγηση της χρήσης μπορεί να ασκήσει "ενδικοφανή προσφυγή" στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ : 1440/τ.Β/27.04.2017. 

Στην Πανολομέλεια της ΠΟΙΕΦΣΕΚ πάρθηκαν συγκεκριμένα μέτρα, όπως οικονομική ενίσχυση των Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας, ώστε να μπορούν να συνδράμουν τους συναδέλφους που θέλουν να προσφύγουν. Ανεξάρτητα πάντως του τι θα κάνουν τελικά τα μέλη, στελέχη της Διοίκησης σαν φυσικά πρόσωπα προχωρούν τις νομικές ενέργειες ακύρωσης της διάταξης. 

Αναμφίβολα, η φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινήτων έχει προβληματίσει έντονα όλους τους εμπλεκόμενους με τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων και τους ιατρικούς επισκέπτες. Για την επίλυση του θέματος και πώς τελικά θα επιβαρυνθεί το λιγότερο ο ιατρικός επισκέπτης, έγινε πρόσφατα και συνάντηση μεταξύ της Ομοσπονδίας και του ΣΦΕΕ. Από την πλευρά των εργαζομένων έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων οι εξής προτάσεις: Πρώτον, να έχει ο εργαζόμενος τη δυνατότητα  να επιλέξει το επαγγελματικό του όχημα -επιλέγοντας λιγότερα κυβικά που δεν φορολογούνται- και δεύτερον να επιδοτείται το προσωπικό αυτοκίνητο του κάθε υπαλλήλου, ο οποίος θα το χρησιμοποιεί και στη δουλειά του. Σημειώνεται ότι στη σύμβαση που έληξε το 2013 υπήρχε όρος για επιδότηση, το ύψος της οποίας ήταν 380 ευρώ το μήνα (ανεξαρτήτου κυβισμού).