Τέλος στα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα ενδότερα των ιδιωτικών κλινικών, αποφάσισε η επιτροπή που προετοιμάζει το νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη. Παράγοντας που συμμετέχει στην Επιτροπή, μας επιβεβαίωσε το παραπάνω, τονίζοντας ότι έρχονται ραγδαίες αλλαγές στην δομή και την μορφή των ιδιωτικών κλινικών. Ειδικότερα, για τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος μας τόνισε ότι, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, απαγορεύεται η λειτουργία τους τόσο εντός όσο και εκτός των ιδιωτικών κλινικών σε χώρο παράπλευρο με το κτίριο. Πράσινο φως -και από την τρόικα!- πήραν μόνο τα καταστήματα σίτισης και καφέ, προκειμένου να εξυπηρετείται τόσο το προσωπικό που απασχολείται στις μονάδες, όσο και οι ασθενείς και οι συγγενείς τους, που τους επισκέπτονται.

Μέχρι στιγμής, όπως μάθαμε, όσον αφορά το νομοσχέδιο έχουν οριστικοποιηθεί μόνο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Σήμερα το μεσημέρι ξανασυνεδριάζει η Επιτροπή και το θέμα είναι να οριστικοποιηθούν τα τετραγωνικά μέτρα των ιδιωτικών κλινικών, κάτι που επί του παρόντος βασίζεται σε δύο προεδρικά διατάγματα. Συγκεκριμένα, σε ένα Προεδρικό Διάταγμα του 2007 βάσει του οποίου λειτουργεί το 95% των ιδιωτικών κλινικών και σε ένα προεδρικό διάταγμα του 1991, σύμφωνα με το οποίο δραστηριοποιούνται  10 κλινικές πανελλαδικά. 

Ο στόχος, αναφέρει η πηγή μας, είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο όσον αφορά τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου με ελάχιστο αριθμό τετραγωνικών μέτρων.  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει  το Σχέδιο να προσδιορίζει επακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου αλλά και το χώρο που καταλαμβάνει κάθε τμήμα, εργαστήριο, μονάδα, καθώς και τα ιατρικά μηχανήματα. 

 Προβλήματα, όπως ακούγεται, θα έχουν οι κλινικές που δεν "πιάνουν " το minimun των τετραγωνικών μέτρων που θα ορίζει το νομοσχέδιο και θα πρέπει να δημιουργήσουν τους απαιτούμενους χώρους.  

Ο σχεδιασμός είναι το νομοσχέδιο να έχει  ολοκληρωθεί μέχρι 30 Απριλίου -έως τότε θα πρέπει να έχει πάρει και την σύμφωνη γνώμη των θεσμών- έτσι ώστε  να ψηφιστεί στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Ο χρόνος πιέζει και είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα, αναφέρει η πηγή μας, καθώς πρέπει να βρεθεί λύση σε αρκετά ζητούμενα -είτε από την πλευρά των θεσμών είτε του ΕΟΠΥΥ-  τα οποία είναι ανεφάρμοστα και ασύμφορα.