Αλλαξε χέρια μέσω Χρηματιστηρίου το 3,3% του Υγεία, στην τιμή του 0,69 ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω δύο πακέτων, 8.000.000 και 2.271.352 τεμαχίων αντίστοιχα.

Πηγές: euro2day.gr