Παράγοντας από τον χώρο των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών με τον οποίο και συνομιλήσαμε, ανέφερε στο Ιατρονετ ότι μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να έκρινε ως συνταγματικό και νόμιμο  το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, για το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, όμως έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, δεν διασφαλίζει την αρχή της ισονομίας.

Όπως μας ανέφερε η πηγή μας, η μη διασφάλιση της αρχής της ισονομίας πραγματοποιείται σε δύο βασικά σημεία. α)  οι συνεταιρισμοί που είναι εταιρείες  μπορούν βάσει του ΠΔ να λάβουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου, κάτι που δεν ισχύει στις  ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, που επίσης είναι επιχειρήσεις. β) Ιδιοκτήτης ιδιωτικής φαρμακαποθήκης, που  όμως είναι και φαρμακοποιός, δεν μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αναφέρει η πηγή μας, πρόκειται το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο ΠΔ δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Την στιγμή που, όπως μας λέει, οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες που φθάνουν τις 100 καλύπτουν το 60% της αγοράς σε φάρμακα, πραγματοποιώντας ένα τζίρο της τάξεως των 2,5 δισ. Ευρώ.

Επειδή, όπως λέει, δεν μπορεί να γίνει προσβολή επί της αρχής, το θεσμικό όργανο του κλάδου, θα εξετάσει όλα τα άλλα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου και οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες να εξακολουθήσουν να παραμένουν ζωντανές. 

Υπενθυμίζεται ότι στο Προεδρικό Διάταγμα   καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, κ.λπ. για τη χορήγηση άδειας σε: 

  1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού
  2. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού (ιδιώτες μη φαρμακοποιοί)
  3. Συνεταιρισμούς μέλη της «Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας».