Το συσσωρευμένο χρέος των προηγούμενων ετών, ύψους 110 εκατ. ευρώ που έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία του νοσοκομείου Ωνάσειο, αποπληρώθηκε χάρις στις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του Κέντρου, αναφέρει ο τελευταίως απολογισμός του. Σύμφωνα με αυτόν, και το 2017 συνεχίστηκε η  προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Κέντρου, εστιάζοντας στον τομέα των εσόδων και στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών αναγκών του. Συγκεκριμένα το 2017, έναντι του 2016,το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε κατά 1,57%.

Τα έτη 2016-2017, το Υπουργείο Υγείας χρηματοδότησε το Ωνάσειο με 75,4 εκατ. ευρώ. Οι ενέργειες της διοίκησης και των Υπηρεσιών συνέβαλαν  στην επιπλέον μείωση του ως άνω χρέους προς τους Προμηθευτές κατά 33 εκατ. ευρώ. Ένας καίριος δείκτης για την αποτύπωση των παραπάνω είναι το κλάσμα μεταξύ υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Το 2015, ο δείκτης βρισκόταν στο 1,58, το 2016 μειώθηκε στο 0,76 και το 2017 έφτασε το 0,38.  

Παράλληλα, αναπροσαρμόστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός, με στόχο την αύξηση των εσόδων και την επιτυχή διαχείριση της παρατεταμένης κρίσης. Σταθερή προτεραιότητα παρέμεινε η διασφάλιση του υψηλοτάτου επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών.  Στο πλαίσιο αυτό, το Δεκέμβριο του 2017 ξεκίνησε να λειτουργεί η Μονάδα  Κληρονομικών Παθήσεων της Καρδιάς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που απευθύνεται σε ασθενείς και τις οικογένειές τους με κληρονομικά και σπάνια νοσήματα της καρδιάς. Η Μονάδα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις λοιπές δομές του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα με τη γενετική, την παιδοκαρδιολογία, την επεμβατική καρδιολογία, την ηλεκτροφυσιολογία, την καρδιακή ανεπάρκεια, την καρδιοχειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις.  

Το 2017 η πληρότητα έφθασε το 72,1% και εξυπηρετήθηκαν 1.862 καρδιοχειρουργικά περιστατικά, 6.046 καρδιολογικά περιστατικά, 15 περιστατικά τοποθέτησης συστημάτων υποστήριξης καρδιάς, 8 μεταμοσχεύσεις, ενώ το σύνολο των περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία και τα διαγνωστικά τμήματα ανήλθε στα 102.341.