Προς αυτή την κατεύθυνση τέθηκαν δύο σημαντικά ζητήματα: Πρώτον, το ωράριο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής, που θα είναι στη βάση της δημόσιας υπηρεσίας και όχι στα πλαίσια του Ιδιωτικού τομέα, και το δεύτερο ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν θα έχουν επαγγελματική ενασχόληση μόνο σε αυτήν αλλά απασχολούνται και σε άλλες δημόσιες δομές.

Σύμφωνα λοιπόν με καλά επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η πρόταση αυτή τέθηκε από την πλευρά της βιομηχανίας στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου μέσω αυτής να επιταχυνθεί το έργο της Επιτροπής και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο των χρονοβόρων ενστάσεων στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων της Επιτροπής.

Όπως αναφέρουν οι πηγές μας, υπό τις παρούσες συνθήκες μία εταιρεία για παράδειγμα μπορεί να περιμένει πάνω από εξάμηνο, προκειμένου να εγκριθεί ή να απορριφθεί το σκεύασμά της και στην δεύτερη περίπτωση εφόσον στραφεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σίγουρα αναμένει να εκδικαστεί η υπόθεσή της μετά από ένα χρόνο ίσως και περισσότερο.

Η πρόταση συμμετοχής ήταν το ένα από τα δύο βασικά θέματα που έθεσε η φαρμακοβιομηχανία στην προαναφερθείσα συνάντηση. Το άλλο, που ήδη έχουμε αναφέρει μέσω άλλου ρεπορτάζ, αφορούσε την αντίδρασή της στην απαίτηση του Υπουργείου να έχει πρόσβαση στους φακέλους που έχουν κατατεθεί στον ΕΜΑ.

Η πλευρά της βιομηχανίας ενημέρωσε ότι μπορεί να παραχωρήσει και να συνδράμει στο έργο της Επιτροπής εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είναι απόρρητα και επίσης έχει τον απαιτούμενο χρόνο στη διάθεσή της για την συγκέντρωσή τους και όχι 15 ημέρες, που ακούστηκε από την πλευρά του Υπουργείου (σαν ενδεδειγμένος χρόνος).

Τέτοια απόρρητα στοιχεία, είναι για παράδειγμα η διαδικασία κατασκευής ενός προϊόντος ή τα ονόματα των όσων καταψήφισαν ένα σκεύασμα στον ΕΜΑ και την αιτιολογία.