Με βάση την ένδειξη της νόσου, η αγορά εμβολίων είναι κατακερματισμένη σε πνευμονιοκοκκική νόσο, γρίπη, DTP, ηπατίτιδα, ιό ανθρώπινου θηλώματος (HPV), ροταϊό, μηνιγγοκοκκική νόσο, MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά), ανεμοβλογιά, πολιομυελίτιδα, έρπητα ζωστήρα και άλλες.

Με βάση τον τύπο η αγορά χωρίζεται σε μονοσθενή ή πολυσθενή εμβόλια.

Ο μονοσθενής τομεας αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγορά, με το μεγαλύτερο μερίδιο λόγω της αύξησης των επενδύσεων από τις εταιρείες για την ανάπτυξη νέων εμβολίων.

Ωστόσο, τα εμβόλια για την καταπολέμηση του πνευμονιόκοκκου αναμένεται να αντιπροσωπεύσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς το 2018. Γεγονός που μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στις αυξανόμενες κρατικές επιχορηγήσεις σε προγράμματα εμβολιασμού κατά της νόσου αλλά και στην υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και των ασθενειών που σχετίζονται με αυτήν. 

Γεωγραφικά, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι ότι η Βόρεια Αμερική θα καλύψει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, με δεύτερη την Ευρώπη. Ωστόσο, η Ασία αναμένεται να καταγράψει την υψηλότερη άνοδο κατά την περίοδο πρόβλεψης, λόγω των αυξημένων επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε Ινδία και Κίνα από τις εμπλεκόμενες με την αγορά εταιρείες, του μεγαλύτερου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξανόμενου αριθμού προγραμμάτων ενημέρωσης κ.λπ.