Πυρετός διεργασιών επικρατεί στα ενδότερα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων λόγω του Brexit, έτσι ώστε να υπάρχει η ομαλή μετάβαση των εργασιών του στη νέα του έδρα που θα είναι η Ολλανδία και παράλληλα να μην προκληθεί κανένα πρόβλημα στην διακίνηση των φαρμάκων. 

Στις αρχές του μήνα το σχέδιο μετάβασης που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός εισήλθε στην τρίτη του φάση.

"O EMA θα αναστείλει προσωρινά ή θα περιορίσει προσωρινά πρόσθετες δραστηριότητες για να διασφαλίσει ότι οι πόροι μπορούν να ανακατανεμηθούν ώστε οι βασικές δραστηριότητές της να συνεχιστούν χωρίς διακοπή και με την ίδια ποιότητα", σχολίασε ο Noël Wathion, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της EMA. "Κατά τους προσεχείς μήνες, η EMA θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις προθέσεις των υπαλλήλων να μετεγκατασταθούν στο Άμστερνταμ, όπου θα είναι και η νέα έδρα του Οργανισμού".

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την 1η Αυγούστου περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την κλιμάκωση της ανάπτυξης και της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών και τη θέση σε λειτουργία ομάδων που δεν σχετίζονται με τα προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου 2018. Ο Οργανισμός έχει καταρτίσει τώρα κατάλογο προτεραιοτήτων των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και ομάδων εργασίας, η οποία θα συνεχίσει κατ 'εξαίρεση κατά τη διάρκεια της φάσης 3 του BCP:

Οι εργασίες σχετικά με  τις επτά κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν είτε την επείγουσα ανάγκη για δημόσια υγεία / υγεία των ζώων είτε είναι απαραίτητες για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της προετοιμασίας για το Brexit ή την εφαρμογή νέας ή αναθεωρημένης νομοθεσίας θα συνεχιστούν πέρα από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Οι συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας που σχετίζονται με το προϊόν θα συνεχιστούν όπως έχει προγραμματιστεί.

Ο Οργανισμός αναμένει ότι η φάση 3 θα πρέπει να συμπληρωθεί με πρόσθετες προσωρινές αναστολές / μειώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι οποίες θα δρομολογηθούν στο πλαίσιο της 4ης φάσης του BCP, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τη φυσική μετάβαση στην Ολλανδία.

Η προσωρινή αναστολή και κλιμάκωση των δραστηριοτήτων προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2019, αλλά θα αναθεωρηθεί τον Απρίλιο του 2019, όταν ο Οργανισμός θα έχει πλέον ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο προσωρινό του κτίριο στο Άμστερνταμ.