Νέες εφαρμογές, όπως η ανίχνευση μεταστάσεων του καρκίνου,  τα υβριδικά συστήματα μαγνητικής τομογραφίας και οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να προσφέρουν προσοδοφόρες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους παίκτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των συστημάτων μαγνητικής τομογραφίας. Τελευταία έρευνα προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά των συστημάτων MRI θα φτάσει το 7,09 δισ. δολ. μέχρι το 2023 από 5,85 δισ. δολ. το 2018, πετυχαίνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,9%.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα συστήματα διακρίνονται ως προς την αρχιτεκτονική του, την ισχύ του πεδίου και την περιοχή που καλύπτουν. Με βάση την αρχιτεκτονική, η αγορά των συστημάτων μαγνητικής τομογραφίας χωρίζεται σε κλειστά και ανοιχτά συστήματα μαγνητικής τομογραφίας. Τα κλειστά συστήματα υποδιαιρούνται περαιτέρω σε συστήματα μαγνητικής τομογραφίας με τυπική οπή και ευρεία οπή. Το 2017, τα κλειστά συστήματα αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς καθώς επιτρέπουν καλύτερη ποιότητα εικόνας και απόδοση. Ωστόσο, τα ανοικτά συστήματα αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον με ταχύτερο ρυθμό λόγω της ικανότητάς τους να υποδέχονται μεγαλύτερους ασθενείς.

Με βάση την ισχύ του πεδίου, η αγορά των συστημάτων μαγνητικής τομογραφίας χωρίζεται σε αυτά του χαμηλού πεδίου (1.5T), του υψηλού πεδίου (1.5T-3T) και του πολύ υψηλού πεδίου (4T και άνω). Το 2017, το τμήμα των συστημάτων μαγνητικής τομογραφίας υψηλού πεδίου αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς συστημάτων μαγνητικής τομογραφίας.

Ωστόσο, ενώ η συνολική αγορά των μαγνητικών τομογράφων αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, η υψηλή τιμή τους, η ασυμβατότητά τους σε ορισμένους πληθυσμούς ασθενών, και οι αβέβαιες μεταρρυθμίσεις της υγειονομικής περίθαλψης είναι πιθανό να περιορίσουν την ανάπτυξη αυτής της αγοράς σε κάποιο βαθμό. Όσον αφορά τους παίκτες που πρωταγωνιστούν στην αγορά περιλαμβάνονται η GE Healthcare (ΗΠΑ), η Siemens Healthineers (Γερμανία), Philips (Κάτω Χώρες), η Canon Medical Systems (Ιαπωνία) και Hitachi (Ιαπωνία).