Η αγορά φαρμάκων για ανοσοθεραπεία προβλέπεται να φθάσει το ποσό των 227,6 δισ. δολαρίων μέχρι το 2023, συμβάλλοντας σε αυτό η εντονότερη ζήτηση μονοκλωνικών αντισωμάτων (mAbs), η αύξηση του επιπολασμού των χρόνιων ασθενειών και η αυξανόμενη εφαρμογή στοχοποιημένων θεραπειών.

Με βάση τον τύπο, η αγορά φαρμάκων ανοσοθεραπείας έχει κατηγοριοποιηθεί σε αναστολείς και εμβόλια. Μεταξύ αυτών των δύο, η κατηγορία αναστολέων δημιούργησε υψηλότερα έσοδα και αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια μέχρι το 2023. Η ανάπτυξη των mAbs και η υιοθέτηση της θεραπείας των Τ-κυττάρων θεωρούνται ότι είναι οι κύριοι παράγοντες που ενισχύουν την κατηγορία. 

Τα εμβόλια υποδιαιρούνται περαιτέρω βάσει του τύπου και της μάρκας. Οι δύο τύποι εμβολίων που διατίθενται στην αγορά φαρμάκων ανοσοθεραπείας είναι προληπτικά και θεραπευτικά εμβόλια. Μεταξύ αυτών, τα προληπτικά εμβόλια κατέχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Στο σύνολο των διαθέσιμων εμβολίων, το Pneumococcal 13-valent Conjugate Vaccine. πρωταγωνιστεί πετυχαίνοντας έσοδα ύψους 5,6 δισ. δολ. το 2017.

Τα φάρμακα ανοσοθεραπείας χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θεραπεία του καρκίνου, των αυτοάνοσων και φλεγμονωδών ασθενειών και των μολυσματικών ασθενειών. Ο καρκίνος κατέβαλε το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά φαρμάκων ανοσοθεραπείας το 2017.

Οι περισσότερες κινήσεις στο επίπεδο της βιομηχανίας εντοπίζονται στην ενίσχυση φαρμάκων ανοσοθεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Σεπτέμβριο του 2018 η Sanofi έλαβε έγκριση για το cemiplimab-rwlc  που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό δερματικό καρκίνωμα (CSCC) ή ασθενών που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου σε τοπικό όμως επίπεδο και δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία.

Παρομοίως, τον Σεπτέμβριο του 2018, η AstraZeneca plc έλαβε την έγκριση για το moxetumomab pasudotox-tdfk, το οποίο ανέπτυξε μαζί με την MedImmune LLC για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική λευχαιμία των τριχωτών κυττάρων (HCL), οι οποίοι έλαβαν τουλάχιστον δύο προηγούμενες συστηματικές θεραπείες.

Αλλοι βασικοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην αγορά φαρμάκων για την  ανοσοθεραπεία είναι οι: F. Hoffmann-La Roche Ltd., AbbVie Inc., Merck & Co. Inc., GlaxoSmithKline plc, Novartis International AG, Johnson & Johnson, Amgen Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, Medigene AG, Η Boehringer Sohn AG & Co. KG, η Takeda Pharmaceutical Company Limited, η Celgene Corporation και η Pfizer Inc.