Το ένα τρίτο των φαρμακευτικών εταιρειών θα δαπανήσει πάνω από το ήμισυ του προϋπολογισμού του για μάρκετινγκ στα ψηφιακά κανάλια κατά τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Η έκθεση Indegene Pharma Marketer 2020 προέβλεψε μια μετατόπιση των δαπανών σε νέους διαύλους επικοινωνίας με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Κατά μέσο όρο, η έκθεση προβλέπει ότι ο αριθμός των οργανισμών που ήδη δαπανούν περισσότερο από το 20% του προϋπολογισμού τους στα κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ θα αυξηθεί  περισσότερο από 70% τα επόμενα έξι χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία Indegene, υπηρεσιών βιοεπιστημών, το μοντέλο αύξησης του προϋπολογισμού υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μάρκετινγκ σε ολόκληρο τον κόσμο υφίστανται διαρθρωτικές αλλαγές.

Ενώ τα brand portals, τα διαδικτυακά σεμινάρια KOL και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συχνά τα πιο χρησιμοποιούμενα κανάλια, οι ιστοσελίδες τρίτων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά στις Η.Π.Α. καθώς και η tele-detailing στην Ευρώπη / Ασία έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία για "διαφήμιση λευκού χώρου" - όπου δεν υπάρχει δηλαδή καθορισμένη αγορά για ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Το προσαρμοσμένο περιεχόμενο έχει επίσης αναδειχθεί ως η πιο αποτελεσματική στρατηγική για τις αγορές, με τους ερωτηθέντες να επιβεβαιώνουν ότι αυτό έχει δημιουργήσει μέγιστες αποδόσεις στις ψηφιακές επενδύσεις, αντιμετωπίζοντας έτσι την πρόκληση του μειωμένου χρόνου συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο για τους αντιπροσώπους πωλήσεων.

Εκτός από την εξατομίκευση, οι γεωγραφικές αποχρώσεις της στρατηγικής περιεχομένου στις ΗΠΑ περιλάμβαναν επαναπροσανατολισμό και εντοπισμό περιεχομένου. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες επικεντρώθηκαν στην προσαρμογή του περιεχομένου στη συμβατότητα των συσκευών και στην προώθηση του περιεχομένου αυτού μέσω infographics, ενώ στην Ασία, η αναπροσαρμογή του περιεχομένου στα videographics και η προώθηση περιεχομένου μέσω infographics, παρέμειναν προτεραιότητα.

Το Digital Analytics φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής επιλογή τεχνολογίας μεταξύ των marketers των φαρμακοβιομηχανιών, με σχεδόν το 65%, να δηλώνει ότι ήδη το έχει εφαρμόσει.

Η αυτοματοποιημένη καμπάνια είναι η επόμενη πιο ευρέως εφαρμοζόμενη τεχνολογία, ενώ πάνω από το 60% των ερωτηθέντων τις χρησιμοποιεί ήδη στον οργανισμό του. Ωστόσο, οι εταιρείες βαθμολόγησαν άσχημα την ανάπτυξη εργαλείων για την κοινωνική ακρόαση, η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συλλογή δεδομένων του πραγματικού κόσμου.

Πηγές: https://pharmaphorum.com/news/ pharma-to-increase-spend-on- digital-marketing-report/