Παράγοντες όπως η αύξηση του επιπολασμού των χρόνιων ασθενειών, αλλά και των γενετικών διαταραχών, η αύξηση της δημοτικότητας των βλαστικών κυττάρων, ο αυξανόμενος αριθμός εκτάκτων περιστατικών με τραυματισμούς αναμένεται να εντείνουν την ανάπτυξη της αγοράς φαρμάκων για την αναγεννητική ιατρική. Η παγκόσμια αγορά αναγεννητικής ιατρικής αναμένεται να ενισχυθεί κατά 16,1%  έως το 2027. Έτσι από 7,3 δισ. δολ. το 2019 θα ανέλθει στα 23,7 δισ. δολ. το 2027. 

Με τον όρο ‘’αναγεννητική ιατρική’’ εννοείται η αποκατάσταση ή αναγέννηση ή αντικατάσταση τραυματισμένων ή ασθενών ιστών, οργάνων ή κυττάρων. Η αναγεννητική ιατρική είναι μάλλον ένας νέος τομέας που συνδέει ειδικούς στη χημεία, τη βιολογία, τη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών, τη ρομποτική, την ιατρική, τη γενετική και άλλους τομείς για να βρει εξηγήσεις σε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Όπως αναφέρει η έρευνα, μια ασθένεια ή διαταραχή που επιμένει συνήθως για 3 μήνες ή περισσότερο και μπορεί να επιδεινωθεί ονομάζεται χρόνια διαταραχή. Οι χρόνιες ασθένειες εμφανίζονται κυρίως στους ηλικιωμένους και μπορούν συνήθως να ελεγχθούν αλλά να μην μπορούν να ιαθούν. Οι πιο διαδεδομένοι τύποι χρόνιων παθήσεων είναι οι καρδιακές παθήσεις, η αρθρίτιδα, ο καρκίνος, ο διαβήτης και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι καρδιαγγειακές διαταραχές είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτων παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι θάνατοι λόγω καρδιαγγειακών διαταραχών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 31% των θανάτων παγκοσμίως. Σχεδόν το 85% αυτών των θανάτων οφείλονται σε εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή προσβολή. Ο διαβήτης είναι μια άλλη πιο διαδεδομένη χρόνια ασθένεια που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF), περίπου 463 εκατομμύρια ενήλικες (ηλικιακή ομάδα: 20-79 ετών) πολεμούν με το  διαβήτη και μέχρι το 2045 ο αριθμός θα αυξηθεί στα 700 εκατομμύρια άτομα. 

Επιπλέον, περίπου το 75% όλων των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης οφείλονται σε χρόνιες παθήσεις. 

Τέσσερις από τις πέντε πιο δαπανηρές καταστάσεις υγείας είναι οι χρόνιες διαταραχές, όπως ο καρκίνος, οι  καρδιακές παθήσεις, οι πνευμονικές παθήσεις και οι ψυχικές διαταραχές. Οι αναγεννητικές ιατρικές προσεγγίσεις, όπως η θεραπεία με τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να θεραπεύσουν τις χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης και η αρθρίτιδα, οι οποίες διαφορετικά απαιτούν τη λήψη φαρμάκων για πολλά χρόνια. 

Την ίδια στιγμή, ο ρόλος της αναγεννητικής ιατρικής στην αποκατάσταση μετά το τραύμα εξελίσσεται συνεχώς και όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν  θετικά αποτελέσματα. Η χρήση της αναγεννητικής ιατρικής μπορεί να μεταμορφώσει τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων και παθήσεων που σχετίζονται με τραυματισμούς.

Το 2019, η Βόρειος Αμερική κυριάρχησε στην παγκόσμια αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 45%, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά η Ευρώπη ήταν η δεύτερη πιο σημαντική αγορά, κυρίως λόγω του ευνοϊκού σεναρίου αποζημίωσης και της παρουσίας εξελιγμένων υποδομών για την υγειονομική περίθαλψη. Όσον αφορά στο μέλλον, η Ασία- Ειρηνικός αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 18% περίπου λόγω της υψηλής συχνότητας εμφάνισης περιστατικών τραύματος και χρόνιων διαταραχών. 

  • Μεταξύ της κατηγορίας προϊόντων, η μηχανική ιστών αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνολική αγορά. Η μηχανική ιστών αναφέρεται στην άσκηση της ενοποίησης κυττάρων, ικριωμάτων και βιολογικά δυναμικών μορίων σε αποτελεσματικούς ιστούς.
  • Τα προϊόντα του μυοσκελετικού τομέα αντιπροσώπευαν τα μεγαλύτερα έσοδα στο τμήμα εφαρμογών, με μερίδιο άνω του 31% το 2019. Η υψηλή συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα, η τενοντίτιδα και η ινομυαλγία είναι ο κύριος λόγος για το υψηλό μερίδιο αγοράς του μυοσκελετικού τμήματος.

Οι κυριότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αναγεννητική ιατρική είναι οι Integra Life Sciences Corporation, Aspect Biosystems, Amgen, Inc., Medtronic plc, AstraZeneca, Novartis AG, Smith & Nephew plc, MiMedx Group, Shenzhen Sibiono Gene Tech Co., Ltd. και Baxter.

 

Πηγές: globenewswire.