Τα δικά σας σχόλια

Μ.Α. Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

*είναι μετά από ένα μηνα

Μ.Α. Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

*είναι μετά από ένα μηνα

Μ.Α. Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Έκλεισα το νωρίτερο ραντεβού που μπόρεσα όπου είναι ένας μήνας.Εαν αποδειχθεί ότι έχω μελανωμα, θα προλάβω να ”θεραπευτώ” ?